• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3831/5
  • 5a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 5 ECTS
  • Inici: 19/01/2023
  • Final: 10/03/2023
  • Places: 25
  • Orientació: Acadèmica
  • Preu: 130 €
  • Idioma de docència: Castellà
- El curs està dirigit a l'estudiant universitari i al públic cultivat en general que desitja posseir una formació egiptològica especialment centrada en alguns temes d’interès vinculats a l'Egiptologia.
- El curs serveix a l'estudiant per a mostrar com la cultura egípcia pot ser estudiada des de diferents àmbits temàtics i diferents enfocaments i mètodes.
- El curs està concebut com una introducció a un aspecte de la cultura faraònica, especialment atractiu i tractat de manera nova, dins d'aquesta civilització.

Continguts

La civilització de l'antic Egipte ens llegà un gran nombre de textos que ens han permès endinsar-nos en el coneixement de la civilització faraònica. Tot i que la majoria de textos són de caràcter religiós, hi ha un important corpus textual que podem classificar com a textos literaris. L'objectiu d'aquest curs serà el d'oferir a l'alumne un recorregut per aquests textos des del Regne Antic fins l'arribada dels grecs. Després de definir que entenem per literatura a l'antic Egipte i veure les seves característiques específiques i recursos literaris, s'analitzaran els diferents gèneres existents: autobiografies, narrativa, ensenyaments, himnes i poesia, entre d'altres. Es presentaran i s'analitzaran les principals obres literàries de l'antic Egipte, posades en context, per tal de, no només reconèixer els seus valors literaris, sinó també d'extreure'n informació històrica, social i cultural.

Sortides professionals

El curs oferix a l'alumne un major bagatge cultural en el món de la literatura, per la qual cosa amplia les capacitats de qualsevol que vullga desenrotllar-se més en eixe àmbit. Aquest és un curs acadèmic, no professionalitzador, encara que després els nostres estudiants desenvolupen les activitats i/o es mouen en els camps laborals següents (per als quals surten capacitats):
- El treball i la recerca personals.
- La docència (ensenyaments egiptològics a secundària, en el marc universitari, en institucions privades).
- La participació en missions arqueològiques a Egipte.
- L'activitat editorial (traducció o edició d'obres egiptològiques).
- El turisme cultural (viatges especialitzats).
- La museística, les exposicions i la conservació del patrimoni egiptològic.
- La gestió cultural en l'àmbit egiptològic.
- El periodisme cultural.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 935868834

Informació addicional

http://www.uab.cat/iepoa

Més informació

Vols rebre més informació?