Curs en Tècniques de Comunicació Aplicades a la Investigació (Declaració Policial)

Presentació

Les declaracions i entrevistes que els cossos de seguretat pública (policial) o privada i els investigadors practiquen a les víctimes, testimonis i sospitosos de crims són, en general, elements crítics dels processos d'investigació. Tot i els convencionalismes presents en aquests entorns, existeix una falta d'estudis sistematitzats en tècniques de declaració.

Per realitzar de manera efectiva l'activitat professional, els responsables de l'àmbit de la seguretat requereixen el coneixement i domini de determinades tècniques que van més enllà de la simple pràctica o intuïció, per tal de conduir eficaçment les entrevistes i detectar possibles conductes d'engany.

En aquest curs es mostraran les tècniques de declaració seguint el sistema formatiu de l'Acadèmia Nacional de l'FBI.


Informació complementària:

-Reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
-Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
-Horaris compatibles amb la jornada laboral.
-Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
-Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

(M.1) Introducció
(M.2) Legislació
(M.3) Aspectes teòrics

-Tècniques d'entrevista: l'escolta activa, riscos en les entrevistes, tècniques específiques d'entrevista i declaració, els mites de les declaracions.
-Tècnica de l'embut de deducció: estructura de la declaració de víctimes i testimoniatges segons la tècnica de l'embut de deducció, estructura de l'entrevista amb sospitosos segons la tècnica de l'embut de deducció.
-La programació neurolingüística: aplicació del PNL en les declaracions de testimoniatges.
-Tècniques de detecció de mentides: motius per a mentir, tipus de mentides, classificació de mentiders segons el DSM IV, la conducta no verbal en el procés d'engany, la conducta verbal en el procés de l'engany, aplicació de tècniques específiques per a la detecció de conductes d'engany durant la conducció de les entrevistes amb sospitosos.
-La confessió: factors que justifiquen la confessió, fases i regles bàsiques de conducció de l'interrogatori.

Metodologia:

Modalitat presencial, amb una duració total de 45 hores, distribuïdes de la següent forma:

-2 hores presencials de presentació del curs i introducció de conceptes.
-20 hores tutoritzades en línia: amb el suport de documentació disponible a la intranet de l'EPSI-UAB i/o entregada en format electrònic en la presentació del curs.
-4 hores pràctiques d’entrevistes simulades on l’alumne passarà per diferents rols (entrevistador, entrevistat i avaluador).
-12 hores de treball d'anàlisi personal de material de treball videogràfic.
-4 hores de participació en fòrums.
-3 hores de pràctiques avaluatives.

Objectius

Aquest curs servirà per a dotar als alumnes de competències per a obtenir resultats positius:

- de les entrevistes i declaracions de testimonis i víctimes.
- dels interrogatoris de sospitosos.

A treves del curs l'alumne coneixerà i practicarà tècniques per a conduir eficaçment les entrevistes, detectar conductes d'engany i convèncer als sospitosos perquè relatin la veritat.

Requisits d'accés

Aquest programa està dirigit a:

-Professionals de la seguretat privada i pública.
-Membres de les forces i cossos de seguretat.
-Psicòlegs, criminòlegs i periodistes.
-Interessats en seguretat i prevenció.
-Detectius.

Sortides professionals

-Professionals de la seguretat pública i privada.
-Funcionaris de presons.
-Detectius privats.

Contacte

Francesc Gómez Macià

Telèfon: 935929710

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.seguretatintegral.org

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 20
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3451/13
Preu: 160 ¤
Preu especial: 130¤
Col·lectiu d'aplicació: Ex-alumnes EPSI, Afiliats FEPOL, Afiliats IPA i Entitats col·laboradores EPSI

Veure el detall del preu

Modalitat: Semipresencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 27/01/2021 al 24/02/2021
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs en Tècniques de Comunicació Aplicades a la Investigació (Declaració Policial).

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.