Curs en Tècniques de Comunicació Aplicades a la Investigació (Declaració Policial)

Formació centrada en l'adquisició de competències i tècniques per conduir eficaçment entrevistes, declaracions de testimonis i víctimes, i interrogatoris amb sospitosos

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3451/19
 • 19a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 02/10/2024
 • Final: 30/10/2024
 • Places: 21
 • Orientació: Professional
 • Preu: 160 €
 • Preu especial 130 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster. Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL. ACPIDA. Entitats col·laboradores (que matriculen 3 o més persones) i Membres dels cossos de seguretat pública
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Les declaracions i entrevistes que els cossos de seguretat pública (policial) o privada i els investigadors practiquen a les víctimes, testimonis i sospitosos de crims són, en general, elements crítics dels processos d'investigació. Tot i els convencionalismes presents en aquests entorns, existeix una falta d'estudis sistematitzats en tècniques de declaració.

Per realitzar de manera efectiva l'activitat professional, els responsables de l'àmbit de la seguretat requereixen el coneixement i domini de determinades tècniques que van més enllà de la simple pràctica o intuïció, per tal de conduir eficaçment les entrevistes i detectar possibles conductes d'engany.

En aquest curs es mostraran les tècniques de declaració seguint el sistema formatiu de l'Acadèmia Nacional de l'FBI.

Continguts

(M.1) Introducció
(M.2) Legislació
(M.3) Aspectes teòrics

-Tècniques d'entrevista: l'escolta activa, riscos en les entrevistes, tècniques específiques d'entrevista i declaració, els mites de les declaracions.
-Tècnica de l'embut de deducció: estructura de la declaració de víctimes i testimoniatges segons la tècnica de l'embut de deducció, estructura de l'entrevista amb sospitosos segons la tècnica de l'embut de deducció.
-La programació neurolingüística: aplicació del PNL en les declaracions de testimoniatges.
-Tècniques de detecció de mentides: motius per a mentir, tipus de mentides, classificació de mentiders segons el DSM IV, la conducta no verbal en el procés d'engany, la conducta verbal en el procés de l'engany, aplicació de tècniques específiques per a la detecció de conductes d'engany durant la conducció de les entrevistes amb sospitosos.
-La confessió: factors que justifiquen la confessió, fases i regles bàsiques de conducció de l'interrogatori.

Metodologia:

Modalitat presencial, amb una duració total de 45 hores, distribuïdes de la següent forma:

-2 hores presencials de presentació del curs i introducció de conceptes.
-20 hores tutoritzades en línia: amb el suport de documentació disponible a la intranet de l'EPSI-UAB i/o entregada en format electrònic en la presentació del curs.
-4 hores pràctiques d’entrevistes simulades on l’alumne passarà per diferents rols (entrevistador, entrevistat i avaluador).
-12 hores de treball d'anàlisi personal de material de treball videogràfic.
-4 hores de participació en fòrums.
-3 hores de pràctiques avaluatives.

Sortides professionals

-Professionals de la seguretat pública i privada.
-Funcionaris de presons.
-Detectius privats.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-de-especializacion/oferta-de-cursos/cursos-de-especializacion-1345844143587.html

Més informació

Vols rebre més informació?