• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4538/4
 • 4a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 02/05/2024
 • Final: 31/07/2024
 • Places: 50
 • Orientació: Professional
 • Preu: 225 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
L'objectiu d'aquest curs és l'adquisició de coneixements sobre el suïcidi i les conductes suïcides, la seva definició, dades epidemiològiques, factors etiològics, de risc, de protecció i pronòstic. Així mateix, s'aportaran eines teòriques i metodològiques per al reconeixement, l'avaluació i l'atenció de les persones en risc de suïcidi. Es tindrà en compte la valoració i cura de subgrups particularment de risc, així com les recomanacions sobre la prevenció del suïcidi a nivell mundial.
La docència combinarà l'ensenyament teòric i el treball sobre vinyetes clíniques per promoure l'aplicació dels conceptes adquirits.

Continguts

- Etiologia del suïcidi. Factors socials, psicològics i neurobiològics.
- Avaluació de la conducta suïcida. Factors de risc i de protecció. Casos clínics.
- Abordatge de les conductes suïcides. Postvenció.
- Epidemiologia i prevenció del suïcidi.

Sortides professionals

- Equips de salut mental.
- Professional d'atenció primària.
- Exercici de la professió sanitària amb coneixements especialitzats en suïcidologia.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Centres col·laboradors

Centre Psicoteràpia Barcelona Serveis de Salut Mental (CPB-SSM).

Contacte

Susana Subirà

Telèfon: 650347821

Més informació

Vols rebre més informació?