• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4543/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 09/01/2025
 • Final: 20/03/2025
 • Places: 25
 • Orientació: Professional
 • Preu: 630 €
 • Preu especial 611 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls. Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 599 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
  Preu especial 580 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Aquest mòdul vol donar a conèixer les especificitats tècniques en la producció dels continguts audiovisuals, així com donar les pautes necessàries en l’anàlisi de la imatge i el so que facin possible el control de qualitat, l’avaluació i selecció i altres processos relacionats amb el tractament i la preservació dels documents. Això implica una formació mínima necessària en els aspectes tècnics de gravació i realització audiovisual, la identificació dels diferents agents productors i dels seus equips, l’anàlisi dels diferents fluxos de treball i la gestió de les metadades segons el mitjà per a la seva gestió arxivística posterior

Continguts

- Processos tècnics de producció sobre imatge i so
- Processos tècnics per a la producció de documents de Televisió
- Processos tècnics per a la producció de documents de Ràdio
- Processos tècnics per a la producció de documents Multimèdia

Itineraris

Aquest curs pertany al diploma d'especialització en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors.

Sortides professionals

El curs està orientat a persones que tenen coneixements en arxivística, gestió de la documentació o la informació i/o experiència professional en aquest àmbit i que vulguin especialitzar-se o tinguin interès en aquestes tipologies documentals, com ara:
- Responsables o professionals de centres, organismes o arxius que custodiïn i tractin aquest tipus de documentació.
- Personal vinculat al tractament i gestió dels documents audiovisuals a centres com ara arxius de productores audiovisuals, mediateques, fonoteques, filmoteques o centre anàlegs.
- Professionals que vulguin reciclar-se per optar a noves oportunitats professionals en el sector del tractament i la preservació audiovisual, sempre centrat en la gestió de documents i a la seva difusió.
- Nous rols professionals en un mercat audiovisual digital creixent, que inclouen la gestió i la descripció dels documents audiovisuals, ja sigui des de la recerca de contingut, la planificació i gestió dels drets, la difusió o la seva explotació.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents/

Més informació

Vols rebre més informació?