• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4543/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 28/03/2022
 • Final: 31/05/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 550 €
 • Preu especial 523 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni ESAGED
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Aquest mòdul vol donar a conèixer les especificitats tècniques en la producció dels continguts audiovisuals, així com donar les pautes necessàries en l’anàlisi de la imatge i el so que facin possible el control de qualitat, l’avaluació i selecció i altres processos relacionats amb el tractament i la preservació dels documents. Això implica una formació mínima necessària en els aspectes tècnics de gravació i realització audiovisual, la identificació dels diferents agents productors i dels seus equips, l’anàlisi dels diferents fluxos de treball i la gestió de les metadades segons el mitjà per a la seva gestió arxivística posterior

Continguts

- Processos tècnics de producció sobre imatge i so
- Processos tècnics per a la producció de documents de Televisió
- Processos tècnics per a la producció de documents de Ràdio
- Processos tècnics per a la producció de documents Multimèdia

Itineraris

Aquest curs pertany a la diplomatura de postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents/

Vols rebre més informació?