• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4365/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 9 ECTS
 • Inici: 09/12/2024
 • Final: 03/03/2025
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1017 €
 • Preu especial 986 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls. Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 966 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster (només primera matrícula)
  Preu especial 936 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de professionals de la Archivística i la Gestió Documental de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà

Continguts

Capacitar els alumnes per identificar i conèixer l'estructura dels documents electrònics amb les condicions d'integritat, fiabilitat i autenticitat.
Definir els criteris per a la creació i incorporació dels documents electrònics al sistema de gestió documental, així com dissenyar els processos administratius en el marc de la gestió per processos.
Conèixer les tècniques de gestió de documents electrònics així com els mètodes i les eines de modelatge de dades per a la preservació digital.

Itineraris

Aquest curs està inclòs al diploma de postgrau en Gestió de Documents Electrònics (4353).

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Maria Aguilera Fernández

Telèfon: 935929710

Més informació

Vols rebre més informació?