Direcció

Joan Pérez Ventayol

María del Carmen García Meilán

Professorat

Isaac Alvarez Brugada

Marta Munuera Bermejo

Joan Pérez Ventayol

Raül Rabionet Janssen

Josep Rafel Roig Subirats

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?