Curs en Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Aquest curs s'adreça prioritàriament a persones amb interès per conèixer les oportunitats de feina a les institucions europees i organismes internacionals i entrenar-se per als processos de selecció que s'hi convoquen regularment.

Continguts

I SESSIÓ. Introducció a les institucions europees i organitzacions internacionals. La funció pública internacional. Diferents vies de desenvolupament professional en agències i institucions europees i internacionals. Processos de selecció de Nacions Unides i agències vinculades. Taller de recerca de convocatòries i ofertes de treball internacionals. Claus per a la redacció del CV i de la carta de motivació per a concursos internacionals.

II SESSIÓ. Processos de selecció de la UE, d'organismes europeus i d’organitzacions continentals. Eines de recerca de feina. Claus, consells i exercicis pràctics per a la preparació dels tests psicomètrics dels processos de selecció internacionals. Claus per a una bona estratègia de preparació dels processos de selecció internacionals: anàlisi DAFO i objectius SMART.

III SESSIÓ. Processos de selecció en el tercer sector: ONG i entitats de cooperació al desenvolupament en tercers països. Habilitats interpersonals, organitzatives i socials requerides en els àmbits de treball internacionals. Competències psicològiques: resiliència, treball en equip, resolució de conflictes, lideratge, gestió del temps. Taller de comunicació verbal i no verbal. Primer simulacre d'exercici escrit d'estudi de casos.

IV SESSIÓ. Tècniques i eines per a la negociació col·lectiva i la mediació internacional: Recursos i consells per a l'entrevista estructurada en els processos de selecció internacional. Segon simulacre d'exercici d'estudi de casos. Simulacre de la dinàmica de grup amb avaluadors externs convidats.

V SESSIÓ. Entrevistes estructurades individualitzades: Lliurament individualitzat de l'informe de rendiment acadèmic (amb les valoracions i correccions del CV, la carta de motivació, els 2 estudis de casos i la dinàmica de grup). Assessorament individualitzat sobre aquelles competències i habilitats organitzatives, interpersonals, socials i comunicatives a desenvolupar i integrar per a l'òptima preparació decada etapa dels diferents processos de selecció internacionals.

Objectius

- Fomentar la presència, ocupabilitat, mobilitat professional i la participació activa de les persones estudiants i graduades de la UAB com a funcionaris i contractats públics internacionals a les institucions europees i internacionals.

Requisits d'accés

Estudiants i graduats de la UAB i altres universitats.
Es farà una valoració prèvia del currículum així com de la carta de motivació.

Sortides professionals

- Concursos i ofertes d'ocupació a les institucions i agències de la Unió Europea.
- Ofertes d'ocupació a l'Organització de Nacions Unides i les seves agències internacionals.
- Ofertes d'ocupació d'organitzacions internacionals de caràcter europeo i d'altres continents.
- Ofertes d'ocupació de les principals ONGDs del tercer sector amb presencia internacional.

Contacte

Dolors Sales Pujol

Telèfon: 935868758

Correu electrònic: occupational.mobility@uab.cat

Web: www.uab.cat/cursue

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 22
Orientació: Professional
1,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3634/6
Preu: 200 ¤
Preu especial: 150¤
Col·lectiu d'aplicació: Estudiants i graduats de la UAB
Preu especial: 50¤
Col·lectiu d'aplicació: Estudiants i graduats de la UAB que hagin estat becaris MECD durant el curs 2019/2020

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Postgrau
Horaris:Dimarts i dijous de 18-20’30h i dissabte 27 de març de 9 a 14h per tutories individuals.
Dates: del 02/03/2021 al 27/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (70%), Anglès (20%), Català (10%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.