Curs en Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals

Presentació

Aquest curs s'adreça prioritàriament a persones amb interès per conèixer les oportunitats de feina a les institucions europees i organismes internacionals i entrenar-se per als processos de selecció que s'hi convoquen regularment.

Continguts

I SESSIÓ. Introducció a les institucions europees i organitzacions internacionals. La funció pública internacional. Diferents vies de desenvolupament professional en agències i institucions europees i internacionals. Processos de selecció de Nacions Unides i agències vinculades. Taller de recerca de convocatòries i ofertes de treball internacionals. Claus per a la redacció del CV i de la carta de motivació per a concursos internacionals.

II SESSIÓ. Processos de selecció de la UE, d'organismes europeus i d’organitzacions continentals. Eines de recerca de feina. Claus, consells i exercicis pràctics per a la preparació dels tests psicomètrics dels processos de selecció internacionals. Claus per a una bona estratègia de preparació dels processos de selecció internacionals: anàlisi DAFO i objectius SMART.

III SESSIÓ. Processos de selecció en el tercer sector: ONG i entitats de cooperació al desenvolupament en tercers països. Habilitats interpersonals, organitzatives i socials requerides en els àmbits de treball internacionals. Competències psicològiques: resiliència, treball en equip, resolució de conflictes, lideratge, gestió del temps. Taller de comunicació verbal i no verbal. Primer simulacre d'exercici escrit d'estudi de casos.

IV SESSIÓ. Tècniques i eines per a la negociació col·lectiva i la mediació internacional: Recursos i consells per a l'entrevista estructurada en els processos de selecció internacional. Segon simulacre d'exercici d'estudi de casos. Simulacre de la dinàmica de grup amb avaluadors externs convidats.

V SESSIÓ. Entrevistes estructurades individualitzades: Lliurament individualitzat de l'informe de rendiment acadèmic (amb les valoracions i correccions del CV, la carta de motivació, els 2 estudis de casos i la dinàmica de grup). Assessorament individualitzat sobre aquelles competències i habilitats organitzatives, interpersonals, socials i comunicatives a desenvolupar i integrar per a l'òptima preparació decada etapa dels diferents processos de selecció internacionals.

Objectius

- Fomentar la presència, ocupabilitat, mobilitat professional i la participació activa de les persones estudiants i graduades de la UAB com a funcionaris i contractats públics internacionals a les institucions europees i internacionals.

Requisits d'accés

Estudiants i graduats de la UAB i altres universitats.

Sortides professionals

- Concursos i ofertes d'ocupació a les institucions i agències de la Unió Europea.
- Ofertes d'ocupació a l'Organització de Nacions Unides i les seves agències internacionals.
- Ofertes d'ocupació d'organitzacions internacionals de caràcter europeo i d'altres continents.
- Ofertes d'ocupació de les principals ONGDs del tercer sector amb presencia internacional.

Contacte

Dolors Sales Pujol

Telèfon: 935868758

Correu electrònic: occupational.mobility@uab.cat

Web: www.uab.cat/cursue

Curs d'especialització UAB

5a Edició
Places: 25
Orientació: Professional
1,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3634/5
Preu: 200 ¤
Preu especial: 150¤
Col·lectiu d'aplicació: Estudiants i graduats de la UAB
Preu especial: 50¤
Col·lectiu d'aplicació: Estudiants i graduats de la UAB que hagin estat becaris MECD durant el curs 2018/2019

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Postgrau
Dates: del 29/02/2020 al 16/06/2020
Idioma de docència:
Castellà (70%), Anglès (20%), Català (10%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs de Preparació per a Concursos i Oposicions de la Unió Europea i Organismes Internacionals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.