• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4544/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 01/06/2022
 • Final: 31/07/2022
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 550 €
 • Preu especial 523 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni ESAGED
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Online
Aquest mòdul aborda els mètodes de digitalització dels diferents suports audiovisuals, tant des del punt de vista teòric com pràctic. També i tenint en compte que existeixen al mercat diverses eines informàtiques que faciliten la gestió de les col·leccions digitals i que esdevenen gairebé imprescindibles, així com innumerables dispositius per l’emmagatzematge, aquest mòdul ha de servir per conèixer les diferents opcions i models de referència per a la preservació digital, en el qual es defineixen els processos que afecten al cicle de vida dels documents digitals per a garantir que aquests siguin accessibles en el futur.

Continguts

- La digitalització
- Formats de fitxers audiovisuals
- Sistemes de gestió d’objectes digitals
- Emmagatzematge: dispositius i infraestructures d’emmagatzematge i gestió de repositoris digitals. Polítiques de seguretat
- Aplicació del model OAIS als fons i col·leccions audiovisuals

Itineraris

Aquest curs pertany a la diplomatura de postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents/

Vols rebre més informació?