Curs en Mercat de Treball: Drets Laborals i Processos d'Integració

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Migracions, règims migratoris i mercat de treball en perspectiva comparada.
- Dades i indicadors generals de mercat de treball.
- Dret laboral: assalariats, autònoms i empresaris.
- Gènere, migració i treball I el servei domèstic i el treball sexual.
- Gènere, migració i treball II: accions de política pública orientades a la igualtat.
- Itineraris laborals dels joves d'origen immigrant.
- L'empresariat d'origen immigrant
- Nitxos emergents (I): Finança Islàmica: Desenvolupament recent i oportunitats.
- Nitxos emergents (II): Gestió de la diversitat en empreses.
- Polítiques públiques: polítiques de formació-treball per a immigrants.
- Immigració i sindicalisme.
- Taula rodona.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3152/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 12/04/2021 al 12/05/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del Curs Mercat de Treball: Drets Laborals i Processos d'Integració

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.