Curs en Investigació i Anàlisi dels Accidents de Trànsit

Formació sobre prevenció i actuació en els accidents de trànsit, que aporta les eines i coneixements necessaris per afrontar i resoldre les eventuals incidències en aquest àmbit

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3482/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 07/02/2025
 • Final: 22/02/2025
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 350 €
 • Preu especial 300 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB, graduats o màster. Afiliats IPA, ACCPOLC i SAP-FEPOL. Entitats col·laboradores (que matriculen 3 o mes persones) i membres dels cossos de seguretat pública
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: FUAB Formació Prevenció i Seguretat Integral. Edifici Blanc. Campus UAB.

Els accidents de trànsit són una important causa de mortalitat als països desenvolupats. Malgrat els esforços materials i humans, a causa de la complexitat d'aquest entorn, les característiques de la mobilitat, l'estructura viària i la convivència dels diferents i variats elements de transport, es requereix un major esforç i conscienciació social per tal que les mesures que s'apliquin donin millors resultats.

Partint del coneixement de la realitat urbana i analitzant els elements que la configuren, es pot plantejar una millor planificació i actuació de la mobilitat, així com una prevenció més efectiva dels accidents de trànsit i les seves conseqüències.

Aquest curs és el primer nivell de la formació en accidents de trànsit. Els alumnes interessats a continuar els seus estudis poden accedir al curs en Peritatge de la Biodinàmica i la Deformació en Accidents de Trànsit.

 • Curs reconegut per l'ISPC com activitat de formació contínua pels membres dels cossos de policia i bombers de Catalunya.
 • Assistència mínima obligatòria al 80% de les classes per a l'acreditació dels cursos.
 • Horaris compatibles amb la jornada laboral.
 • Formació bonificable a la Fundación Tripartita (FUNDAE).
 • Cursos meritoris per a les oposicions.

Continguts

El programa ofereix continguts especialitzats en totes aquelles àrees de competència que un professional requerirà com a expert en peritacions i reconstrucció d'accidents de trànsit.
El curs en Investigació i anàlisi dels accidents de trànsit amb un total de 3 crèdits ECTS i una durada d'un mes.

El programa fa especial incidència en les mesures de frenada del vehicle per explicar el moviment i la part pràctica inclou física del moviment, elaboració dels informes i la presentació de la defensa de la prova pericial. El programa contempla:
- Marc Normatiu
- Elements Pericials
- Procés d'investigació
- Metodologia d’elaboració de l'informe pericial
- Càlculs de la velocitat atenent a la frenada
- Reconstrucció analítica de l¿accident
- Col·lisions i càlculs
- Biomecànica

Sortides professionals

-Actuació com a perit de l’Administració en el cas d’agents de seguretat pública.
-Actuació com a perit de part de companyies d’assegurança.
-Expert en avaluació de la culpabilitat en accidents de trànsit.
-Aspirants a cossos de Seguretat pública.
-Especialització del cossos de Policia

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Prevenció i Seguretat Integral

Contacte

Gestió Acadèmica

Telèfon: 935929710

Més informació

Vols rebre més informació?