Curs en Geologia, Matèries Primeres i Rutes Comercials a l'Antic Egipte

Presentació

Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d’altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

La civilització de l'antic Egipte es va desenvolupar en un context geològic i geogràfic que explica moltes de les seues adaptacions i realitzacions culturals, així com l'essència de la seua cultura material. Entendre l'arqueologia egípcia, els monuments i els materials emprats, passa per conèixer aquest context. Així, en la primera part d'aquest curs estudiarem, en primer lloc, la topografia antiga i el mapa geològic de la vall del Nil, per tal de comprendre millor l'ús dels diferents materials constructius en les diferents parts del país, i analitzarem, en segon lloc, els principals indrets d'explotació (pedreres i mines, sovint situats en llocs inhòspits), els modes d'explotació i les rutes d'accés. Però una part de les matèries primeres utilitzades pels egipcis no eren autòctones, sinó que venien de terres de vegades llunyanes. Així, en la segona part del curs es descriuran alguns mètodes per establir la procedència d'aquests materials. Tipològicament es tracta de pedres semiprecioses (lapislàtzuli, turquesa, obsidiana) i metalls (coure, coure arsenical i bronze). La identificació de la procedència d'estos materials permetrà descobrir les rutes internacionals més importants que connectaven Egipte amb els seus veïns més pròxims (Mesopotàmia, Península del Sinaí, Núbia), però també les rutes d'intercanvi a llarga distància (Egeu, Afganistan, África Oriental, Uzbekistan). Finalment, també s'estudiaran els materials que no es troben en la natura, sinó que eren el resultat d'un procés de fabricació, com el vidre i l'anomenat “blau egipci”, que des d'Egipte es va estendre per tot el món antic.

Requisits d'accés

-Tenir títol de grau, diplomat o llicenciat de qualsevol branca de les ciències humanes i socials o altres especialitats.

-Sense titulació universitària que tinguin inquietuds i coneixements humanístics.

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Correu electrònic: Jose.Lull@uab.cat

Web: http://www.uab.es/iepoa

Curs d'especialització UAB

6a Edició
Places: 25
Orientació: Acadèmica
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3525/6
Modalitat: Online
Dates: del 20/10/2020 al 18/12/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Geologia, Matèries Primeres i Rutes Comercials a l'Antic Egipte

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.