• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3525/8
  • 8a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 5 ECTS
  • Inici: 18/10/2022
  • Final: 16/12/2022
  • Places: 25
  • Orientació: Acadèmica
  • Preu: 130 €
  • Idioma de docència: Castellà
Les raons que ens han portat a crear aquest curs són, d'una banda, el gran interès que l'antic Egipte desperta tant entre els estudiants universitaris com en la societat en general, i, de l'altra, l'èxit d'acceptació. Així mateix, la experiència obtinguda amb el curs d'Egiptologia online en la plataforma coursera, amb una gran acollida entre el públic universitari i no-universitari, de casa nostra i d’altres llocs d'Espanya i hispanoamèrica, ens permet pensar en el potencial que poden tindre cursos com aquest.

Continguts

La civilització de l'antic Egipte es va desenvolupar en un context geològic i geogràfic que explica moltes de les seues adaptacions i realitzacions culturals, així com l'essència de la seua cultura material. Entendre l'arqueologia egípcia, els monuments i els materials emprats, passa per conèixer aquest context. Així, en la primera part d'aquest curs estudiarem, en primer lloc, la topografia antiga i el mapa geològic de la vall del Nil, per tal de comprendre millor l'ús dels diferents materials constructius en les diferents parts del país, i analitzarem, en segon lloc, els principals indrets d'explotació (pedreres i mines, sovint situats en llocs inhòspits), els modes d'explotació i les rutes d'accés. Però una part de les matèries primeres utilitzades pels egipcis no eren autòctones, sinó que venien de terres de vegades llunyanes. Així, en la segona part del curs es descriuran alguns mètodes per establir la procedència d'aquests materials. Tipològicament es tracta de pedres semiprecioses (lapislàtzuli, turquesa, obsidiana) i metalls (coure, coure arsenical i bronze). La identificació de la procedència d'estos materials permetrà descobrir les rutes internacionals més importants que connectaven Egipte amb els seus veïns més pròxims (Mesopotàmia, Península del Sinaí, Núbia), però també les rutes d'intercanvi a llarga distància (Egeu, Afganistan, África Oriental, Uzbekistan). Finalment, també s'estudiaran els materials que no es troben en la natura, sinó que eren el resultat d'un procés de fabricació, com el vidre i l'anomenat “blau egipci”, que des d'Egipte es va estendre per tot el món antic.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Institut Interuniversitari d'Estudis del Pròxim Orient Antic

Contacte

Jose Lull Garcia

Telèfon: 93 586 88 34

Informació addicional

http://www.uab.es/iepoa

Vols rebre més informació?