Curs en Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció

Presentació

Malgrat la creixent demanda d'experts en bioseguretat en el context de les noves tecnologies biològiques i el interès social emergent en aquest camp (organismes modificats genèticament, nous virus, malalties emergents, bioterrorisme, etc.), no existeix en aquest moment, a l'Estat Espanyol, cap oferta formativa de postgrau en aquest tema. Aquest curs (mòdul bàsic) ha de ser el punt de partida cap a una formació en bioseguretat més específica que, cursada íntegrament permeti obtenir les competències per a desenvolupar una carrera professional com a tècnic en bioseguretat. Es proposa l'organització d'aquest curs com a primer pas en la generació d'un Màster de Postgrau propi en Bioseguretat, al que podrien tenir accés tant graduats en ciències biomèdiques (Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Genètica, Microbiologia, Ciències ambientals, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica, etc.) com professionals de la industria farmacèutica i del sector sanitari o zoosanitari que hagin de treballar en instal.lacions de contenció biològica.

Continguts

- Introducció a la bioseguretat.
- Normativa.
- Introducció a l'avaluació i gestió del risc.
- Control del risc.
- Resposta davant emergències biològiques.
- Gestió de residus.
- Transport de material biològic.
- El programa de bioseguretat.

Requisits d'accés

Estudiants o graduats en ciències de la vida i de la salut, veterinària, medicina, ciències ambientals o camps relacionats.

Contacte

Isidre Gibert Gonzalez

Telèfon: 935812050

Correu electrònic: Isidre.Gibert@uab.cat

Curs d'especialització UAB

8a Edició
Places: 15
Orientació: Professional
1,5 ECTS
Codi de l'estudi: 3045/8
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Veterinaria, UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 14/10/2019 al 18/10/2019
Idioma de docència:
Castellà (90%), Anglès (10%)
Centres responsables:
Facultat de Veterinària
Facultat de Biociències
Centres col·laboradors:
CRESA
CRAG
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.