Curs en Educació: Infància, Joventut i Minories

Presentació

Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Models teòrics i tradicions d'investigació sobre migracions, mobilitat i educació.
- Educació i migracions: recerca comparativa i orientacions d'intervenció.
- La desigualtat d'oportunitats des de l'educació preescolar fins a la edat adulta.
- Infància i famílies en contextos migratoris: models parentals i serveis educatius.
- Processos de minorització i experiència escolar: el cas de la immigració marroquí i el islam.
- Processos de minorizació i experiència escolar: el cas de la població gitana a l'Europa actual.
- Política lingüística, immigració i educació: el rol de les llengües familiars a l'escola.
- Racisme i anti-racisme en el àmbit escolar: conflictes i mediació.
- Racisme i anti-racisme en el àmbit escolar: trajectòries acadèmiques de joves negroafricans.
- Gènere, migracions i educació. Anàlisis interseccional i construcció de la subjectivitat en el cas de les noies immigrades del Sur d'Àsia.
- Taula rodona.

Requisits d'accés

- El requisit bàsic per a l'admissió és el d'estar en possessió d'un títol de grau, diplomat o llicenciat, preferentment, de l'àrea de les ciències socials, jurídiques o humanitats.
Es tindrà en compte l'experiència laboral en l'àmbit de les migracions.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Correu electrònic: cr.migracions@uab.cat

Web: http://www.cermigracions.org/

Curs d'especialització UAB

13a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3150/13
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Dates: del 22/02/2021 al 24/03/2021
Idioma de docència:
Castellà (80%), Català (20%)
Centres responsables:
Departament de Sociologia
Centres col·laboradors:
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Educació: Infància, Joventut i Minories

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.