• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3150/13
 • 13a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 22/02/2021
 • Final: 24/03/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 ¤
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en les quals ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021, en funció de la situació sanitària.

Continguts

- Models teòrics i tradicions d'investigació sobre migracions, mobilitat i educació.
- Educació i migracions: recerca comparativa i orientacions d'intervenció.
- La desigualtat d'oportunitats des de l'educació preescolar fins a la edat adulta.
- Infància i famílies en contextos migratoris: models parentals i serveis educatius.
- Processos de minorització i experiència escolar: el cas de la immigració marroquí i el islam.
- Processos de minorizació i experiència escolar: el cas de la població gitana a l'Europa actual.
- Política lingüística, immigració i educació: el rol de les llengües familiars a l'escola.
- Racisme i anti-racisme en el àmbit escolar: conflictes i mediació.
- Racisme i anti-racisme en el àmbit escolar: trajectòries acadèmiques de joves negroafricans.
- Gènere, migracions i educació. Anàlisis interseccional i construcció de la subjectivitat en el cas de les noies immigrades del Sur d'Àsia.
- Taula rodona.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Web del programa

http://www.cermigracions.org/

Vols rebre més informació?