• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3150/14
 • 14a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 21/02/2022
 • Final: 23/03/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 €
 • Idioma de docència: Castellà (80%), Català (20%)
 • Lloc: Facultat Ciències de l'Educació. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) i Facultat de Dret.UB Diagonal, 684, 08034 Barcelona.

Continguts

- Models teòrics i tradicions d'investigació sobre migracions, mobilitat i educació.
- Educació i migracions: recerca comparativa i orientacions d'intervenció.
- La desigualtat d'oportunitats des de l'educació preescolar fins a la edat adulta.
- Infància i famílies en contextos migratoris: models parentals i serveis educatius.
- Processos de minorització i experiència escolar: el cas de la immigració marroquí i el islam.
- Processos de minorizació i experiència escolar: el cas de la població gitana a l'Europa actual.
- Política lingüística, immigració i educació: el rol de les llengües familiars a l'escola.
- Racisme i anti-racisme en el àmbit escolar: conflictes i mediació.
- Racisme i anti-racisme en el àmbit escolar: trajectòries acadèmiques de joves negroafricans.
- Gènere, migracions i educació. Anàlisis interseccional i construcció de la subjectivitat en el cas de les noies immigrades del Sur d'Àsia.
- Taula rodona.

Itineraris

Aquest curs forma part de la Diplomatura de Postgrau Migracions Contemporànies: Drets i Cohesió Social i del Màster en Migracions Contemporànies.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Sociologia

Centres col·laboradors

Centre d'Estudis i Recerca en Migracions
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Cautar Brakkoun el Harrati

Telèfon: 935868918

Informació addicional

http://www.cermigracions.org/

Vols rebre més informació?