• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4364/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 5 ECTS
 • Inici: 21/10/2024
 • Final: 09/12/2024
 • Places: 10
 • Orientació: Professional
 • Preu: 565 €
 • Preu especial 548 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB de Cursos o mòduls. Socis de ABADIB (Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears)
  Preu especial 537 €
  Col·lectiu d'aplicació: Alumni FUAB Graduats o màster
  Preu especial 520 €
  Col·lectiu d'aplicació: Membres de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió dels Documents de Catalunya (AAC)
 • Idioma de docència: Castellà
Entendre les oportunitats i els reptes de la gestió dels documents electrònics en
el context de la gestió de la informació de l'organització. Conèixer l'entorn
normatiu i legal dels documents electrònics així com els estàndards de
normalització internacionals.
Aprendre a desenvolupar estratègies, polítiques i projectes d'anàlisi, disseny i
avaluació dels Sistemes de Gestió Documental en l'entorn electrònic que abasti
tot el cicle de vida dels documents des de la seva producció i recepció fins al
seu arxivatge definitiu per a la conservació permanent dels documents.

Continguts

Disseny de sistemes de gestió de documents electrònics
- Introducció a la gestió documental
- Normativa I legislació
- Anàlisi i disseny de SGD electrònics

Itineraris

Aquest curs d'especialització pertany al Diploma d'especialització en Gestió de Documents Electrònics. Pots matricular-te individualment a les diferents assignatures (cursos especialització) que componen el diploma d'especialització per, un cop superats tots, matricular el treball final d'Estudis i obtenir el títol de Diploma.

Sortides professionals

-L'administració pública, com a impulsora de l'administració electrònica, de l'ús del document i l'expedient electrònic i dels processos de transparència i accés a la informació d'acord amb la normativa actual: Administració estatal, administracions autonòmiques, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, consorcis, empreses públiques, etc.
- A organitzacions, entitats privades i empreses com ara universitats, associacions i col·legis professionals, centres docents, institucions eclesiàstiques, sector sanitari i clínic, mitjans de comunicació.
- A empreses com entitats financeres, asseguradores, assessories jurídiques i fiscals, consultores, immobiliàries empreses del sector químic, farmacèutic i clínic. Empreses de tecnologies de la informació, mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa), productores.
- A empreses especialitzades de serveis documentals i arxivístiques. Consultoria, organització d'arxius, serveis de digitalització, sistemes de seguretat documental, destrucció de documents, aplicacions informàtiques de gestió documental, etc.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

FUAB Formació. Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Maria Aguilera Fernández

Telèfon: 935929710

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-sobre-documents-electronics-1345890504941.html

Més informació

Vols rebre més informació?