Direcció

Joan Pérez Ventayol

María del Carmen García Meilán

Professorat

Ramon Alberch i Fugueres

Carlota Bustelo Ruesta

Josep Matas Balaguer

Joan Pérez Ventayol

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Vols rebre més informació?