• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4072/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 15/06/2024
 • Final: 31/01/2025
 • Places: 15
 • Orientació: Professional
 • Preu: 396 €
 • Idioma de docència: Castellà (50%), Català (50%)
 • Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Mitjançant pràctiques basades en evidències, aquest curs pretén desenvolupar en els estudiants competències per identificar les necessitats educatives tant de persones amb discapacitat cognitiva com amb altes capacitats o sobredotació, i per dissenyar les mesures i suports adients que permetin processos d'aprenentatge per fer avançar una educació i una societat inclusiva.

Continguts

Identificació de les necessitats educatives:
- Aportacions de la neuropsicologia al desenvolupament cognitiu al llarg del cicle vital.
Discapacitat intel·lectual i altes capacitats.
- El paper del context social i educatiu en el procés d’avaluació de les diferents
capacitats cognitives. Tipologia de mesures i suports inclusius pel seu
desenvolupament.

La Personalització dels processos d'ensenyament–aprenentatge:
- Bones pràctiques inclusives pel desenvolupament cognitiu dels infants i joves.
- Metodologies globalitzadores i de participació activa: aprenentatge entre iguals, suport
a l'aula, disseny universal per a l'aprenentatge (DUA).
- El Pla de suport individualitzat, programes d'enriquiment cognitiu, i programes de
suport conductual positiu.
- El rol dels centres especialitzats: una eina per a la inclusió.

Suport i treball en xarxa per a la inclusió social:
- El rol de la família en els contextos de desenvolupament inclusius.
- Xarxa territorial de serveis d'atenció i suports a la infància, a l'adolescència i a l'edat
adulta.
- Estratègies i recursos per a l'orientació i el suport socio-educatiu. Habilitats
d'autonomia personal per a la Qualitat de vida i l'Autodeterminació.
- Planificació i disseny dels suports en contextos d'estudis post

Itineraris

Aquest programa forma part del màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social (2824).

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de l'Educació

Contacte

Maria Garcia Ramón

Telèfon: 935811180

Informació addicional

http://mastersuportsinclusio.uab.cat

Més informació

Vols rebre més informació?