Personal UAB Formació i Innovació Docent

Inscripcions

FDESConvalidacions

Inscripciones
 

Per cada edició el nombre de places és de 40.

El FDES està pensat perquè es realitzi en aproximadament en  un any i mig i requereix 175 hores de dedicació (7 ECTS). Per tal d'aconseguir l'acreditació, el docent haurà de superar les activitats descrites en un període màxim de tres cursos acadèmics, en cas contrari quedarà desvinculat del programa durant els dos  cursos acadèmics següents.
 
Per més informació: formacio@uab.cat

Activitat 1: La docència en el nou context d'ensenyament-aprenentatge
Activitat 2: Pràctiques sobre el discurs oral
Activitat 3: Com avaluar els aprenentages dels estudiants universitaris?
Activitat 4: Experiències d'Innovació Docent
Activitat 5: : L’acció tutorial, entre la realitat i el repte
Activitat 6: Planificació docent: de les Memòries dels Plans d'Estudi al programa
Activitat 7: Carpeta docent