Personal UAB Formació i Innovació Docent

Objectius

Grups d’innovació docent
Els grups d'innovació docent tenen per objectiu mantenir de manera activa la investigació i transferència en matèria d'innovació docent en l’Educació Superior. Aquests grups són la base per incentivar la realització de nous projectes d'innovació i la creació d'espais de reflexió sobre els temes més actuals en aquesta àrea.

Grups de millora de les titulacions
Els grups de millora de les titulacions tenen per objectiu donar resposta a les pròpies necessitat globals de la titulació i incorporar nous mètodes docents per tal de millorar la qualitat del procés d’Ensenyament-Aprenentgatge.