Personal UAB Formació i Innovació Docent

Realitzades

9.30- 9.45 Benvinguda a càrrec de la Dra. Glòria González, Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  

9.45-10.15 La UAB, primera universitat espanyola a Coursera
Dr. Xavier Ribes
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació

10.15-10.45 Funcionalitats docents de Coursera i procés d’elaboració i implementació d’un curs MOOC
Juan Antonio Martínez
Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació

10.45-11.15 Planificació d’un MOOC en l’àrea de Ciències (Pre-calculus)
Dr. Jaume Pujol i Dra. Mercè Villanueva
Pre-Calculus Cousera

11.15-12.00 TALLERS
Taller 1. Gravant el meu primer vídeo (APSI)
Taller 2. Ús de la targeta gràfica (APSI)
Taller 3. Retransmissions en directe amb Hangouts (APSI)

12.00-12.30 Reflexions docents i impacte d’un curs MOOC
Dr. Josep Cervello
Egiptologia Coursera

12.30-13.00 La visió dels estudiants

13.00-13.30 Anàlisi dels cursos MOOCS-UAB-COUSERSA  
Dra. Elena Valderrama
Coordinadora Acadèmica de Coursera 

13.30-13.45 Cloenda a Càrrec del Dr. Xavier Ribes
Comissionat del Rector per a la Societat de la Informació

 

Vídeo de la jornada
PROGRAMA DE LA JORNADA

9.30 Benvinguda a càrrec de la Dr. Glòria Gonzalez, Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat

9.45    Organització de l’assignatura de TFG: Taula rodona dedicada a la planificació dels TFG, que inclou la definició del que cal entendre per TFG en les titulacions, les figures de coordinació creades per aquesta assignatura (tasques i càrrega docent assignada), el procés de proposta de temes per TFG, tutors i assignació estudiant-tema-tutor.
Ponents:
• Carme Armengol, vicedegana de la Facultat de Ciències de l’Educació PRESENTACIÓ [PDF]
• Mª Jesús Espuny, vicedegana de Pràctiques Externes de Relacions Laborals i Coordinadora del Grau de Relacions Laborals PRESENTACIÓ [PDF]

10.30   Eines informàtiques de gestió del TFG
La gestió d’aquesta assignatura, per la seva complexitat implica un tractament específic que garanteixi agilitat  i faciliti la feina que s’ha de fer. Amb les eines informàtiques disponibles en aquest moment a la UAB, es tractaran els temes següents:
• SIGMA: mòdul específic de TFG.  A càrrec de Montse Masoliver, cap de l’àrea d’afers acadèmics PRESENTACIÓ [PDF]
• Campus Virtual: suport docent durant la realització del TFG – requeriments i possibilitats.  A càrrec de Quim Campuzano, cap de l’àrea de planificació de sistemes d’informació PRESENTACIÓ [PDF]

11.15   Pausa

11.45   Experiències del seguiment dels TFG
Un cop l’estudiant té assignat el tema del treball, i com assignatura de grau que és, caldrà efectuar el seguiment.  Això implica que els estudiants han de fer i seguir una planificació. Per parlar de com han enfocat aquest eix, comptarem amb:
• Tatiana Rovira, coordinadora del TFG dels estudis de Grau en Psicologia PRESENTACIÓ [PDF]
• Xavier Rambla, membre de la comissió de TFG de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia  PRESENTACIÓ [PDF]

12.30 Bones pràctiques d’avaluació en els TFG
Tot i que segurament l’avaluació de competències exigeix parlar d’avaluació formativa durant tot el període de desenvolupament del TFG, hem deixat l’eix de l’avaluació com a darrer de la jornada, ja que evidentment és amb l’avaluació que es tanca tot el procés de l’assignatura. S’han seleccionat els ponents d’aquest taula rodona per parlar d’algunes de les diferents modalitats d’avaluació que hem vist a la nostra universitat:
• Neus Calaf, coordinadora del TFG dels estudis de Grau en Logopèdia
• Noel Xamena, coordinador del Grau de Biologia PRESENTACIÓ [PDF]
• Elisabet Pladevall, responsable TFG als graus d’anglès, Facultat de Lletres PRESENTACIÓ [PDF]

13.15 Conclusions finals

13.30 Final de la Jornada

Vídeo de la jornada

9.30 - 10.00 Presentació de la jornada
Dr. Xavier Ribes
Comissionat del Rector per a la societat de la informació


10.00 - 10.45 Aprenentatge TIC. Sortint de l'armari
Dra. Remei Camps
Directora de programes - Fundació Doctor Robert (UAB)

Presentació [Prezi]

11.05 - 11.20 Presentació del Grup d'Interès en Innovació Docent: GI-Xarxes Socials
Presentació [PDF]

11.50 - 12.15 Xarxes socials en l'àmbit universitari: aplicació a l'aprenentatge, orientació i inserció laboral dels estudiants i a la difusió del coneixement acadèmic i científic a la societat
Juan Antonio Martínez i Joaquim Campuzano
Àrea de planificació de sistemes d'informació. Direcció de tecnologies de la informació i la comunicació

Presentació [PDF]

12.20 - 12.45 Dr. Third. Facebook, aplicant l'aprenentatge invisible a la docència formal
Josep Maria Castel
Dep. de farmacologia, terapèutica i toxicologia. Unitat Docent de la Vall d'Hebron


12.50 - 13.15 Aplicació d'una xarxa social a l'experiència d'intercanvis lingüístics del servei de llengües de la UAB
Marta Miró i Montserrat Balagueró
Servei de llengües

Presentació [Prezi]

 

Programa de la Jornada

10.00 - 11.15 Intervencions

Les pràctiques acadèmiques externes a la UAB: avaluació i reconeixement [PDF]
Montserrat Masoliver, cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB

Novetats al RD 1707/2011, de 18 de novembre, que regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris [PDF]
Vicenç Sellés, cap de Treball Campus

Regulació de les pràctiques acadèmiques externes: convenis i documentació
Marta Tatger, Lletrada del Gabinet Jurídic de la UAB

11.15 Pausa - Cafè

11.30 - 12.30 Taula rodona i torn obert de paraules


L'assegurament de la qualitat és un procés complex que afecta totes les fases d'un programa formatiu, des de la definició d'una titulació fins a l'acreditació, passant pel dia a dia dels estudis.
 
Fidel a la seva tradició d'organitzar jornades temàtiques sobre aspectes de l'ensenyament universitari amb interès per als docents de la nostra universitat, l'IDES va oferir, el dilluns dia 19 de desembre de 2011, una jornada sobre l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments.
 
En aquesta jornada es va intentar donar resposta a preguntes com ara: com es concep, en l'era de l'EEES, una titulació de grau o de màster?, en què afecta el professorat que una titulació es vegi com un programa de formació integral?, fins on arriba la llibertat de càtedra?, en què consisteix l'assegurament de la qualitat?, quin és el cicle de vida d'una titulació?, per què és necessari fer un seguiment dels estudis?, quin és el paper de les agències d'avaluació?, quines agències hi ha i com s'interrelacionen?, què signifiquen les sigles ANECA, AQU, ENQA i moltes altres?, què són els labels temàtics?, de què serveix una etiqueta ABET, EFQM, etc.?
 
El programa de la jornada va ser:
Descarregar programa de la jornada [PDF]

9.30-10.00 Presentació de la Jornada,  a càrrec d'Ana Ripoll, Rectora de la UAB
Veure vídeo [enllaç a vídeos de la UAB]

10.00-10.30 L'assegurament de la qualitat i l'EEES, a càrrec d'Elena Valderrama, Delegada de la Rectora per a l'Avaluació i la Innovació Docent
Veure presentació [5,6Mg PPS]
Veure vídeo, minut 5:15 [enllaç a vídeos de la UAB]

10.30-11.30 I després de Verifica, què?, a càrrec de Josep Antón Ferrer, Director d'AQU Catalunya
Veure vídeo, minut 33:18 [enllaç a vídeos de la UAB]
Veure presentació [PDF]

11.30-12.00 Pausa

12.00-13.00 Mapa de les agències d'Avaluació
, a càrrec de Gemma Rauret, Delegada del rector per a estudis de governança de la UB, Ex-Directora de l'ANECA i de l'AQU 
Veure vídeo [enllaç a vídeos de la UAB]
Veure presentació [PDF]

13.00-14.00 SESSIONS PARAL·LELES:

Estàndards internacionals en Educació Mèdica, a càrrec de Maria Nolla Domenjó, Directora de la Unitat d'Educació Mèdica de la Facultat de Medicina de la UAB
Veure presentació [PDF]

Per què és important l'homologació amb l'Institut of Food Technology de Chicago (IFT) ? a càrrec d'Alicia Orta-Ramirez, Directora d'Estudis de Pre-grau de la Cornell University de Nova York

El model EFQM i les aportacions a l'àmbit acadèmic, a càrrec de Xavier Rubiralta, Avaluador EFQM Sènior 300+ 400+ 500+, Responsable de projectes de seguretat de la informació del Servei d'Informàtica de la UAB
Veure vídeo [enllaç a vídeos de la UAB]
Veure presentació [PDF]

Acreditació i Qualitat a les Enginyeries. L'EUR-ACE, l'ABET i l'IChemE, a càrrec de Rafael Mato, Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Escuela de Ingenierías Industriales (Universidad de Valladolid)
Veure presentació [PDF]

a càrrec de Giuliano Augusti, president de European Network for Acreditation of Engineering Education (ENAEE)
Veure presentació [PDF]

a càrrec de Fernando González, Subdirector de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telcomunicación de la UPM
Veure presentació [PDF]
   
Programa [PDF]
Pots veure tota la jornada a vídeos de la UAB:

Part 1
Part 2

Materials:
Leonardo Da Vinci / Projecte Euroacció (presentació)
Dolors Sales (Treball Campus)

Erasmus Mundus I (presentació)
Erasmus Mundus II (presentació)
Mireia Galí (Coordinadora International Welcome Point)

La Unió europea i el món (TEMPUS) (presentació)
Xavier Biarnés (Àrea de Relacions Internacionals)

 
El dia 6 de maig de 2010 va tenir lloc la jornada de treball Pràctiques externes de qualitat i èticament responsables, organitzada per l'IDES en col·laboració amb el Grup d'Interès sobre Pràctiques Professionals.
L'acte va intentar apropar docents, personal d'administració i professionals al panorama actual de les pràctiques empresarials, tant pel que fa a la legislació laboral i social com pel que fa a la implantació en titulacions concretes.
En una primera part es va parlar de l'actual escenari legal d'utilització de les pràctiques externes vinculades a convenis de col·laboració universitat-empresa, de la protecció social dels alumnes que duen a terme les pràctiques i de les responsabilitats que es poden generar per les pràctiques en empreses.
Tot seguit, en format de taula rodona, es va fer la presentació dels pràcticums d'algunes titulacions.
A la sessió de la tarda, amb el títol "La gestió administrativa de les pràctiques", es va mostrar el conjunt de processos administratius que suposen les pràctiques externes, el model de conveni i de resolució, el full de condicions que signa l'estudiant, en el qual es recullen les seves obligacions i com es fa la tramitació a l'INSS. Finalment, la jornada es va tancar amb una taula rodona moderada en la qual van intervenir tres tutors externs.

Programa [PDF]
Pots veure tota la jornada a vídeos de la UAB

Materials:
Aspectes jurídics i laborals al voltant de les pràctiques externes (À.Giménez i F.Saurina)
Presentació [PDF]
Protecció social i responsabilitats [PDF]
Documentació [PDF]

Taula rodona: coordinació de les pràctiques als graus i als postgraus (J.M. Salas)
Introducció [PDF]
Presentació del Programa Universitat-Empresa (PUE) [PDF]

El Pràcticum al màster de secundària de la UAB (J.Deulofeu)
Presentació [PDF]

Coordinació de les pràctiques als graus i als postgraus (A.Campà)
Presentació [PDF]

Pràctiques al Grau de Matemàtiques (M.Trabal i R.Camps)
Presentació [PDF]

Màster Oficial de Gestió de Recursos Humans en la Organització (S.Pallarès)
Presentació [PDF]

Màster de l'Advocacia i la Procura (Glòria Tort-Martorell)
Presentació [PDF]

Circuit de pràctiques a la facultat de Dret (D.Cantos)
Presentació [PDF]

La gestió administrativa de les pràctiques (F.Sánchez)
Convenis i resolucions de les pràctiques curriculars [enllaç]

Amb aquest títol, el 27 d'abril de 2010 l'IDES i l'ICE van organitzar una jornada dedicada a reflexionar i a debatre sobre els coneixements i la formació en matemàtiques de l'alumnat que acaba el batxillerat. Anava dirigida especialment a professorat universitari de les titulacions amb presència d'assignatures de matemàtiques en el programa i hi van assistir nombrosos professors de centres diversos. En la primera part, Ignasi del Blanco, professor de matemàtiques i inspector del Departament d'Educació, va explicar el currículum de les assignatures de matemàtiques del batxillerat de Ciències i Tecnologia (matemàtiques) i del batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials (matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials). Els professors Marta Berini, Elena Brau, Daniel Bosch i Santiago Vilches van parlar del desenvolupament dels programes a les aules i de què es pot esperar de la preparació dels alumnes. En la segona part, Jaume Moncasi va explicar el nou model d'accés a la universitat i els professors Josep Gascón i Jordi Deulofeu la seva experiència en assignatures de matemàtiques de primer curs d'estudis de Ciències i de Ciències de l'Educació. Les intervencions de les persones assistents van mostrar l'interès, i també la preocupació, amb què segueix aquest tema el professorat de les matèries de matemàtiques o que utilitzen les matemàtiques.

Programa

Materials:
El currículum de les assignatures de matemàtiques al batxillerat (Ignacio del Blanco)
Document [PDF]

El desenvolupament a l'aula a les assignatures de batxillerat, tant científic com a Ciències socials (Elena Brau, Santiago Vilches, Daniel Bosch i Marta Berini)
Presentació de Santiago Vilches [PDF]
Document [PDF]
Exemples de problemes 1 [PDF]
Exemples de problemes 2 [PDF]

Les matemàtiques i la selectivitat (Jaume Moncasi)
Presentació [PDF]
Taula de ponderacions [PDF]

Les matemàtiques a primer curs de les titulacions de Ciències: el cas de Geologia (Josep Gascón)
Presentació [PDF]

experiència d'un curs de matemàtiques per a l'alumnat que no ha cursat la matèria al batxillerat o amb pocs coneixements (Jordi Deulofeu)
Presentació [PDF]

El 25 de març de 2010 es va dur a terme una jornada, organitzada pel grup GI-IDES Treballs Fi de Grau, centrada en els treballs de final de grau (TFG) que perceptivament han de formar part de tots els currículums dels nous graduats i graduades en qualsevol àmbit de coneixement.
L'objectiu de la jornada va ser apropar els assistents a les qüestions centrals, tant de caràcter purament docent com de gestió, relacionades amb la implementació d'aquesta matèria als graus.

Durant la jornada es van tractar tres aspectes de la implantació dels TFG. En primer lloc, es va fer un resum de l'estat de la qüestió en general i a la UAB, partint de la legislació vigent sobre el tema i comentant les concrecions fetes pels diferents graus en la memòria de verificació del grau enviada a l'ANECA. Les propostes efectuades des del grup GI-IDES així com el debat posterior, tant sobre la metodologia d'avaluació per competències adient pels TFG com sobre els aspectes organitzatius més rellevants entorn dels TFG, van centrar bona part de la jornada.

Tot i que encara ens queda un llarg camí per recórrer, tant des de l'aspecte del marc organitzatiu general de la Universitat com en relació amb la concreció final que cada titulació faci del TFG, la jornada va ser un bon primer punt de partida, ja que l'organització i gestió dels TFG per a tots els estudiants de la Universitat és un repte que haurem d'afrontar entre tots.

Programa
Presentació [PDF 3.30MB]