Personal UAB Formació i Innovació Docent

Grups actuals de millora de titulacions

Actualment continuen actius els Grups de Millora de les següents titulacions:

  • Grau en Educació Primària, de la Facultat de Ciències de l'Educació
  • Grau en Veterinària, de la Facultat de Veterinària