Personal UAB Formació i Innovació Docent

CIDUI

CIDIU. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Història
 
El mes de juliol de l’any 2000 els Instituts de Ciències de l’Educació (ICEs) de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya organitzaven el I Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Els organitzadors eren conscients d’estar vivint canvis molt ràpids que obligaven a atendre, molt més, la contínua variabilitat de les coses, que a llur estabilitat i continuïtat. Les noves realitats demanaven nous professionals amb capacitat d’autoaprenentatge per a afrontar noves situacions i coordinar i dirigir equips.
La cooperació entre aquells tres ICEs multiplicava la seva eficàcia i la seva incidència en la vida real d’aquelles universitats. Així es va expressar gràficament amb la fómula “CIDUI-ICE 3”, amb la qual es va convocar, l’any 2001, el Primer Simposi Internacional, dedicat a reflexionar sobre els models de formació inicial del professorat universitari a Europa. La fórmula d’organitzar un congrés de manera bianual i un simposi en els anys intercongressuals va anar arrelant.
A poc a poc es van anar afegint al CIDUI la resta d’universitats públiques catalanes. Actualment en formen part els Instituts de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida, la Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Qualitat i Innovació Docent de la Universitat Pompeu Fabra i l’eLearn Center de la UOC
 

Finalitats:

  • Fomentar l’intercanvi d’experiències de millora docent
  • Impulsar la recerca i la innovació
  • Fomentar un major rigor científic en l’àmbit de la docència
  • Afavorir la cooperació entre les universitats en temes de qualitat docent
  • Debatre a nivell acadèmic sobre la realitat i els reptes de les universitats
  • Fomentar la internacionalització de les universitats públiques catalanes
 
Enllaç a la web del congrès: http://www.cidui.org/ca