Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Un paper que converteix la calor residual en energia elèctrica

Un paper que converteix la calor residual en energia elèctrica produït a l'ICMAB
Un equip d'investigadors de l'ICMAB han creat un nou material termoelèctric: es tracta d'un paper capaç de convertir la calor residual en electricitat. Aquests dispositius podrien usar-se per generar electricitat a partir de calor residual per alimentar sensors en el camp de l'Internet de les Coses, l'Agricultura 4.0 o la Indústria 4.0.

30/01/2019

Els materials termoelèctrics, capaços de transformar la calor en electricitat, són molt prometedors a l’hora de convertir la calor residual en energia elèctrica, ja que permeten aprofitar una energia que, d’una altra manera, es perdria. Ara, un equip d’investigadors de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) han creat un nou material termoelèctric: es tracta d’un paper capaç de convertir la calor residual en electricitat. Aquests dispositius podrien usar-se per generar electricitat a partir de calor residual per alimentar sensors en el camp de l’Internet de les Coses, l’Agricultura 4.0 o la Indústria 4.0. Els resultats de la recerca es publiquen a la revista Energy & Environmental Science.

“Aquest dispositiu està compost de cel·lulosa, produïda in situ al laboratori per uns bacteris, amb petites quantitats d’un nanomaterial conductor, els nanotubs de carboni, utilitzant una estratègia sostenible i respectuosa amb el medi ambient”, explica Mariano Campoy-Quiles, investigador de l’ICMAB.

“En un futur proper, es podrien utilitzar com a dispositius wearables, en aplicacions mèdiques o esportives, per exemple. I si l’eficiència del dispositiu s’optimitzés encara més, aquest material podria donar lloc a un aïllament tèrmic intel·ligent, o a sistemes de generació elèctrica híbrids fotovoltaics-termoelèctrics”, prediu Campoy-Quiles.

A més “a causa de l’alta flexibilitat de la cel·lulosa i a l’escalabilitat del procés, aquests dispositius es podrien utilitzar en aplicacions on la font de calor residual tingués formes poc regulars o àrees extenses, ja que es podrien recobrir totalment amb el material” indica Anna Roig, investigadora de l’estudi.

Cultivat al laboratori
“En comptes de fabricar un material per a l’energia, el cultivem” explica Mariano CampoyQuiles. “Els bacteris, dispersos en un medi de cultiu aquós que conté sucres i els nanotubs de carboni, van produint les fibres de nanocel·lulosa que acabaran formant el dispositiu, on els nanotubs de carboni queden perfectament dispersats” continua Campoy-Quiles.

“S’obté un material mecànicament molt resistent, molt flexible i deformable, gràcies a les fibres de cel·lulosa, i amb una elevada conductivitat elèctrica, gràcies als nanotubs de carboni”, explica Anna Laromaine, investigadora de l’ICMAB. “La intenció és acostar-nos al concepte d’economia circular, utilitzant materials sostenibles i que no siguin tòxics pel medi ambient, que s’utilitzin en poca quantitat, que es puguin reciclar i reutilitzar”, explica Roig.