Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Paperdrop Diagnostics, nova spin-off que dissenya dispositius biomèdics

Paperdrop Diagnostics
Promoguda pel Prof. ICREA Arben Merkoçi, responsable del Grup de Nanobioelectrònica i Biosensors de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), i l'expert en innovació Dr. Marc Gallegos, Paperdrop Diagnostics proposa un dispositiu de baix cost i fàcil d'usar per identificar lesions induïdes per fàrmacs.

07/09/2017

Les lesions induïdes per fàrmacs són un problema de salut pública poc conegut. Amplis estudis poblacionals han demostrat que l'aparició de reaccions adverses medicamentoses és significativa. A més, l'ús regular de 6 o més fàrmacs és un factor predictor de complicacions independent, on el risc és proporcional al nombre de medicaments.

En l'actualitat, el diagnòstic precoç de les lesions induïdes per fàrmacs és inexistent. Quan els símptomes es presenten, sovint en forma d'insuficiència renal o hepàtica, es poden confondre amb altres causes resultant en la prescripció de fàrmacs innecessaris. A l'entorn dels assajos clínics aquestes lesions són un problema conegut i, tot i ser cars, hi ha recursos especialitzats per a la seva detecció. En l'àmbit d'Atenció Primària, en canvi, el personal mèdic no té accés als recursos requerits per a la correcta identificació de les lesions induïdes per la medicació. Són doncs necessàries noves eines precises, econòmiques i flexibles que permetin detectar aquestes complicacions.
 
Baix cost i fàcil ús sense renunciar a sensibilitat i especificitat
Les tecnologies avançades de diagnòstic disponibles actualment per a les lesions induïdes per fàrmacs solen requerir una gran quantitat de recursos, com ara infraestructures de laboratori, personal qualificat i suport financer. És el cas de tècniques comunes com la PCR en temps real o l’immunoassaig ELISA, disponibles a països desenvolupats per a investigació i determinades aplicacions clíniques.

Paperdrop Diagnostics és una jove empresa spin-off que proposa un dispositiu de baix cost i fàcil d'usar per identificar aquestes lesions. La proposta es basa en immunoassaigs de flux lateral, similars a un test d'embaràs, que estan essent optimitzats per detectar sis biomarcadors clau relacionats amb dany renal induït per fàrmacs, dany hepàtic induït per fàrmacs i la síndrome de resposta inflamatòria sistèmica. Per al diagnòstic es requereix tan sols un sensor de paper i una gota de sang del pacient. Es tracta d'una eina de baix cost i fàcil ús que no renuncia a la sensibilitat i especificitat de les proves de laboratori.
 
Un equip emprenedor multidisciplinari amb un full de ruta
La tecnologia de la nova companyia es basa en les investigacions del Grup de Nanobioelectrònica i Biosensors, liderat pel Prof. ICREA Arben Merkoçi a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Per a la seva transferència al sector dels dispositius biomèdics l'empresa compta amb un CEO, el Dr. Marc Gallegos, especialitzat en la gestió de la ciència, la valorització i la transferència de tecnologia en el sector biosanitari. El Sr. Àngel Alonso, que ostenta la secretaria del clúster de tecnologies de la salut (HealthTech Clúster) impulsat per ACCIÓ, forma part del grup fundador de l'empresa i actua com a director financer. A més, l'Institut de Recerca i Innovació Parc Taulí (I3PT), aporta el coneixement clínic a aquesta prometedora iniciativa. Finalment, l'equip de Transferència Tecnològica i l'Oficina de Desenvolupament Estratègic de l'ICN2, amb l'equip del Parc de Recerca UAB (PRUAB), aporten una àmplia experiència en la transferència de coneixement.

La companyia està buscant l'impuls d'inversors amb l'objectiu de, en els pròxims dos anys, portar el producte fins a la seva producció a nivell de planta pilot. En una segona fase es buscarà un soci industrial amb múscul comercial per emprendre els requeriments regulatoris i portar així a terme el procés d'industrialització.