Viu a la UAB

El grup MCS estudiarā els mecanismes neuromoduladors dels trastorns de l’espectre autista

El grup MCS (Medicinal Chemistry & Synthesis) de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC) ha obtingut una recomanació de finançament del projecte per part de la convocatòria ERA-NET NEURON 2017 sobre "Disfunció sinàptica en trastorns del sistema nerviós central".

23/11/2017

El projecte "Mecanismes sinàptics neuromoduladors de l'amígdala i el rol d'mGlu4 en trastorns de l'espectre autista" és un dels 26 projectes per als quals el panel d'experts de l'ERA-NET NEURON 2017 ha recomanat finançament, d'un total de 43 propostes presentades en aquesta convocatòria transnacional.

L'objectiu d'aquest projecte de recerca és investigar el funcionament i el potencial terapèutic dels receptors del glutamat tipus 4 (mGlu4) en trastorns de l'espectre autista (TEA). Concretament, el projecte persegueix ampliar el coneixement sobre la xarxa de mecanismes moleculars i sinàptics del cervell subjacents als TEA, i també explorar els efectes beneficiosos de l'activació d'mGlu4 en la simptomatologia d'aquests trastorns. Aquesta investigació podria obrir el camí cap al desenvolupament de nous tipus de fàrmacs capaços de proporcionar tractaments més efectius.

El projecte el coordina el Dr. Cyril Goudet, de l'Institut de Génomique Fonctionnelle (IGF-CNRS-INSERM-Université de Montpellier, França). També compta, a més del grup MCS (Medicinal Chemistry & Synthesis), amb la participació de la Dra. Ingrid Ehrlich de l'Hertie Institute for Clinical Brain Research and Centre for Integrative Neuroscience (Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemanya), i de la Dra. Julie Le Merrer de la Unité Physiologie de la Reproduction et des Comportements - Déficit de Récompense, GPCR et Sociabilité (DRuGS) (INRA-CNRS-Université François-Rabelais, Tours, França).