Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Ctrl4 Enviro desenvolupa un sistema de monitoratge d'esdeveniments per a l'Ajuntament de Barcelona

Ctrl4 Enviro desenvolupa un sistema de monitoratge d¿esdeveniments per a l¿Ajuntament de Barcelona
L'empresa, ubicada al Parc de Recerca UAB, ha mesurat l'ocupació del parc de la Ciutadella i al castell de Montjuïc durant les festes de la Mercè d'enguany, en el marc del concurs municipal Barcelona Open Challenge. El projecte compta amb la col·laboració d'investigadors de la UAB per analitzar el moviment dels vianants en els espais públics.

01/10/2015

Ctrl4 Enviro, empresa ubicada al Parc de Recerca UAB, ha desenvolupat un sistema de seguiment d’espais oberts que mesura la distribució en temps real de persones a la via pública mitjançant visió per computador. El sistema permet, per exemple, controlar el nombre de persones que passa per un pas de vianants i adaptar els temps dels semàfors en conseqüència, o també convertir una font en interactiva amb el públic segons la quantitat de persones observant-la, els seus moviments o, fins i tot, la seva edat.

Aquesta tecnologia s'ha desenvolupat en el marc del concurs públic internacional Barcelona Open Challenge, llançat per l'Ajuntament de Barcelona amb sis reptes relacionats amb la transformació de l'espai públic i els serveis de la ciutat, als quals empreses de tot el món van proposar solucions innovadores. L'Institut de Cultura de Barcelona va proposar el repte de conèixer els fluxos de la ciutat. En aquest cas, Ctrl4 Enviro va guanyar el concurs amb la seva solució per monitoritzar fluxos de vianants a la ciutat de forma respectuosa amb la privacitat de les persones mitjançant l’ús de càmeres tèrmiques.

El sistema s'ha utilitzat per primera vegada durant les festes de la Mercè d'enguany per mesurar la participació als actes celebrats al parc de la Ciutadella i al castell de Montjuïc. L'objectiu era aconseguir el comptatge automàtic de persones per tal d’extreure conclusions de cara a millorar la programació de la festa a partir dels patrons de mobilitat observats en les entrades, sortides i ocupacions dels espais oberts on es programen activitats. "Les dades que s’han obtingut permetran millorar la gestió dels fluxos, i fer que la ciutat sigui més àgil, més segura i més agradable", destaca Anton Gomà, director de Ctrl4 Enviro.

Per a dur-ho a terme, s'han instal·lat als accessos del parc de la Ciutadella i del castell de Montjuïc uns conjunts formats per una càmera tèrmica, un processador i un sistema de comunicacions, que enregistren els espais, mantenint l’anonimat de les persones. "Les imatges tèrmiques són processades localment a la càmera mitjançant un microordinador, el qual també gestiona les comunicacions via xarxa informàtica cap a una base de dades al núvol que centralitza el seu emmagatzemament. Una plataforma d'accés de l'Ajuntament les presenta en línia", explica Gomà. El sistema ha permès saber que el parc de La Ciutadella, per exemple, rep fins 115.000 visites en un dels dies festius, presentant una rotació molt major que la que s’havia estimat fins ara.

Gràcies a un conveni de col·laboració entre Ctrl4 Enviro i el Grup de Física Estadística del Departament de Física de la UAB, en el processat de les dades hi destaca l'anàlisi que realitza l'equip encapçalat pel Dr. Daniel Campos, expert en reconeixement de patrons de formació d'allaus humanes i altres comportaments crítics. El grup aplica els models matemàtics de dinàmica de sistemes per analitzar el moviment i comportament de les persones en aquests espais de la ciutat. Per altra banda, l'equip ha comptat també amb el suport tecnològic puntual del Centre de Visió per Computador com a assessor en l'elecció de la tecnologia d'anàlisi d'imatge.

El projecte continuarà mesurant l’ocupació del parc de la Ciutadella, el castell de Montjuïc i la plaça dels Àngels de Barcelona, especialment durant actes multitudinaris, fins la Mercè del 2017, festa que marcarà el final del projecte.