• UABDivulga
02/2009

Figura 3 i 4

Francesc Soldado Carrera (Membre de la Unitat d'Ortopèdia Pediàtrica, Hospitall Vall d'Hebron)
Universitat Autònoma de Barcelona
 
View low-bandwidth version