Àrea d'Immunologia
 Àrea de Biologia Cel·lular. 
Àrea de Fisiologia.

Àrea de Biologia Cel·lular


CÀNCER
 • Mecanismes de generació d'inestabilitat cromosòmica - Anna Genescà, Mariona Terradas, Marta Martín
 • Efectes tumorigènics de les mamografies - Anna Genescà, Mariona Terradas
 • Disfunció telomèrica, inestabilitat cromosòmica i càncer - Laura Tusell
 • Citogenètica molecular de tumors sòlids - Rosa Miró i Immaculada Ponsa
 • Estudis Citogenètics en malalties mentals - Rosa Miró i Immaculada Ponsa
CLONATGE I CÈL·LULES MARE
 • Millora de la reprogramació en el clonatge per la transferència nuclear de cèl·lules somàtiques - Elena Ibañez i Josep Santaló
 • Desenvolupament de noves estratègies en la derivació de cèl·lules mare embrionàries - Elena Ibañez i Josep Santaló
EFECTES CITOTÒXIS D'AGENTS FÍSICS, QUÍMICS O BIOLÒGICS
 • Funcionalitat de les vies de reparació del DNA durant l'envelliment - Marta Martín, Anna Genescà
 • Influència de les modificacions heterocromàtiques i de les proteïnes estructurals nuclears en la reparació del DNA durant l'envelliment - Marta Martín, Mariona Terradas, Anna Genescà
 • RNAs codificats llargs en la resposta al dany en el DNA - Mariona Terradas, Anna Genescà
 • Dosimetria biològica per exposicions a radiacions ionitzants - Lleonard Barrios, Francesc Xavier Barquinero, María Rosa Caballín
 • Efecte biològics de les radiacions ionitzants - Lleonard Barrios, Francesc Xavier Barquinero, María Rosa Caballín
 • Efectes genotèxics d'agents químics - Carme Fuster i Cristina Templado
 • Estudi de la fragilitat cromosòmica cconstitucional a l'espècie humana - Carme Fuster
 • Oogènesi de l'espècie humana. Genotoxicitat - Montserrat Garcia
EVOLUCIÓ CROMOSÒMICA I BIODIVERSITAT
 • Biodiversitat i citogenètica animal - Montserrat Ponsà i Aurora Ruiz-Herrera
 • Models d'especiació cromosòmica i recombinació meiòtica- Montserrat Garcia i Aurora Ruiz-Herrera
 • Evolució genòmica en mamífers - Aurora Ruiz-Herrera
 • Banc de línees cel·lulars d'espècies animals en perill d'extinció - Aurora Ruiz-Herrera
GENÈTICA DE LA REPRODUCCIÓ
 • Identificació de biomarcadors de fertilitat masculina - Ester Anton, Joan Blanco
 • Detecció d'anomalies cromosòmiques en espermatozoides en individus de risc - Francesca Vidal, Joan Blanco, Ester Anton, Zaida Sarrate
 • Estudis genètics en embrions preimplantacionals humans - Francesca Vidal
 • Territorialitat cromosòmica en cèl·lules germinals masculines i espermatozoides - Zaida Sarrate, Ester Anton, Joan Blanco
 • Efecte de la ingesta de fruits secs en la qualitat seminal - Joan Blanco, Ester Anton
 • Anàlisi de la integritat del DNA d'espermatozoides - Jordi Benet i Joaquima Navarro
 • Aparellament, sinapsi, recombinació i segregació meiòtica en oòcits de mamífers inclosos els humans - Montserrat Garcia i Ignasi Roig
 • Avaluació de la segregació meiòtica i del risc en portadors d'anomalies cromosòmiques - Jordi Benet i Joaquima Navarro
 • Diagnòstic d'alteracions cromosòmiques i alteracions gèniques en gàmetes i embrions - Joaquima Navarro i Jordi Benet
 • Estudi citogenètic de la sinapsi i recombinació meiòtica en espermatòcits humans - Jordi Benet i Joaquima Navarro
 • Mecanismes de control de la progressió de la profase meiòtica en mamífers - Ignasi Roig http://grupsderecerca.uab.cat/roiglab
MICRONANOTECNOLOGIA
 • Estudi de la biocompatibilitat i l'aplicació de nous aliatges metàl·lics pel seu ús en implants ortopèdics i cardiovasculars - Carme Nogués, Lleonard Barrios, Elena Ibañez
 • Aplicació de la micronanotecnologia en la detecció i modificació de paràmetres cel·lulars - Carme Nogués, Lleonard Barrios, Elena Ibañez
 • Ús de nanopartícules (plasmòniques i magnètiques) per teràpia foto/magneto-tèrmica en cèl·lules tumorals - Carme Nogués
NEUROCIÈNCIES
 • Neurogènesi en el desenvolupament del cervell - José Pablo Hervás, Mª Carmen Santa-Cruz
PATOLOGIES GENÈTIQUES
 • Estudis citogenètics en malalties mentals - Rosa Miró i Immaculada Ponsa
 • Origen i risc de recurrències de transtorns genòmics associats a síndromes relacionats amb delecions duplicacions cromosòmiques - Joan Blanco, Francesca Vidal
 • Caracterització de desequilibris del genoma en avortaments mitjançant tècniques de citogenètica molecular - Carme Fuster
 • Identificació de regions cromosòmiques críptiques associades a alteracions en el fenotip mitjançant tècniques de citogenètica molecular (Diagnòstic Pre i Postnatal) - Carme Fuster
HISTOLOGIA MÈDICA
 • Modulació de la ractivitat microglial i astroglial mitjançant l'expresió transgència de interleucina 6 i Interleucina 10 en diferents paradigmes - Bernardo Castellano, Berta González
 • Caracterització de la senyalització molecular implicada en el diàleg microglia-limfòcits-nerones - Bernardo Castellano, Berta González
 • Interacció amb la retavilitat glial per a promoure la supervivència neuronal i regeneració afònica - Bernardo Castellano, Berta González
Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CEI Campus d'Excel·lència Internacional

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Edifici M, Avinguda de Can Domènech
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 18 39

d.b.cel_lulararrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona