Àrea d'Immunologia
Àrea de Biologia Cel·lular.
 Àrea de Fisiologia. 
NEUROCIÈNCIES
Neuroplasticitat i regeneració
 • Regeneració i reinnervació després de lesions de nervis perifèrics - Esther Udina, Xavier Navarro
 • Avaluació i fisiopatologia de neuropaties perifèriques - Esther Udina, Jordi Bruna
 • Desenvolupament de neuropròtesis bioelectròniques - Xavier Navarro
 • Teràpia cel·lular per reparar lesions de medul·la espinal - Xavier Navarro
 • Modulació de la resposta inflamatòria en lesions del sistema nerviós central - Rubèn López Vales
 • Neuromodulació de la plasticitat en lesions de medul·la espinal - Guillermo García Alias
 • Mecanismes moleculars i cel·lulars en neurodegeneració retrògrada - Caty Casas
 • Fisiopatologia i teràpia de malalties de les motoneurones - Xavier Navarro
 • Fisiopatologia i tractament del dolor neuropàtic - Xavier Navarro

enllaç al web del Grup NpiR

Neuroinflamació
 • Models animals de la malaltia d’Alzheimer i de l’esclerosi múltiple - Juan Hidalgo, Mercè Giralt, Amalia Molinero
 • Neuroinflamació: importància de la citoquina IL-6 i l’estrès oxidatiu - Juan Hidalgo, Mercè Giralt, Amalia Molinero
 • Exercici i obesitat: importància de la IL-6 - Juan Hidalgo, Mercè Giralt, Amalia Molinero
Neuro-immuno-gastroenterologia
 • Mastòcits i regulació neuro-endocrina de la motilitat i la funció barrera intestinal - Patri Vergara, Vicente Martínez
 • Microbiota intestinal i regulació de les funcions secreto-motores i sensorials intestinals - Vicente Martínez, Patri Vergara
 • Models animals d’alteracions funcionals i inflamatòries gastrointestinals: fonaments neuro-immuno-endocrins - Patri Vergara, Vicente Martínez
 • Dolor i sensibilitat visceral - Vicente Martínez, Patri Vergara
 • Neurotransmissió en el sistema nerviós entèric - Marcel Jiménez
 • Funció marcapàs i cèl·lules intersticials de Cajal - Marcel Jiménez
 • Regulació dels mecanismes d'inflamació i tolerància en el tracte digestiu - Ester Fernández
 • Noves estratègies de teràpia gènica front a malalties inflamatòries - Ester Fernández
Biologia de l’estrès
 • Bases neurobiològiques de les diferències individuals en la susceptibilitat a l'estrès i les drogues - Antonio Armario, Roser Nadal
 • Neuroendocrinologia de l’estrès - Antonio Armario
ICTIOFISIOLOGIA
 • Estrès i immunodepressió: Interaccions immunoendocrines en peixos - Lluis Tort
 • Ictiofisiologia i aqüicultura - Lluis Tort
 • Benestar animal en peixos - LluisTort, Simon MacKenzie
 • Vacunes e immunoestimulants en aqüicultura - Oriol Sunyer, David Parra
 • Desenvolupament de vacunes per peixos d'interés aqüícola - Nerea Roher
 • Estudi de l'evolució i la regularització de la immunitat innata en vertebrats - Nerea Roher
CÀNCER EXPERIMENTAL (model experimental)
 • Efectes dels lípids de la dieta sobre la carcinogènesi mamària experimental - Eduard Escrich
 • Efectes dels lípids de la dieta sobre la proliferació i diferenciació cel·lular i sobre supervivència o mort cel·lular - Eduard Escrich
 • Efectes dels lípids de la dieta sobre la susceptibilitat o resistència de la glàndula mamària al desenvolupament del càncer - Raquel Moral
 • Mecanismes moleculars dels efectes dels lípids de la dieta en cèl·lules tumorals de càncer de mama humà i experimental - Elena Vela i Raquel Moral
 • Efectes dels lípids de la dieta sobre la morfologia funcional del càncer de mama - Irmgard Costa i Raquel Moral
 • Models  estadístics per al desenvolupament i el creixement del càncer de mama - Mari Carmen Ruiz de Villa i Eduard Escrich
CÀNCER DE LA DONA (Estudi Multicèntric)
 • Alteracions epigenètiques induïdes pels lípids de la dieta en el càncer de mama humà i experimental - Raquel Moral i Eduard Escrich
enllaç al web del GMECM

MISCEL·LÀNIA

 • Línia de Recerca sobre Nutrició en Salut i Malatia - Montserrat Solanas
Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CEI Campus d'Excel·lència Internacional

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Edifici M, Avinguda de Can Domènech
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 18 39

d.b.cel_lulararrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona