Māster Oficial - Antropologia Biolōgica

Presentaciķ

El màster d'Antropologia Biològica té com a finalitat oferir als graduats en Ciències Experimentals i en Humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, l’evolució i les implicacions biomèdiques. La titulació respon a la demanda creixent d’especialistes en l’àmbit de la biologia humana i l’antropologia física, i aporta coneixements i metodologies pròpies de l’especialitat i les àrees afins (fisiologia, genètica, zoologia, medicina, arqueologia, paleoantropologia).

L’enfocament de la titulació és preferentment investigador i ofereix la possibilitat de col·laborar amb empreses de l’àmbit i, fins i tot, de desenvolupar el treball final de màster en col·laboració amb institucions externes. La formació se centra en dues especialitats: Antropologia Física i Forense, i Antropologia Molecular i Aplicacions Biomèdiques.

Aquests estudis s’adrecen a persones que estiguin interessades en els àmbits següents:

 • Antropologia forense i tècniques d’identificació individual, osteològica i molecular.
 • Antropologia aplicada a l’arqueologia, incloses la tafonomia, la demografia i la reconstrucció de poblacions antigues.
 • Evolució humana, primatologia i prehistòria.
 • Antropologia molecular.
 • Aplicacions biomèdiques de la diversitat molecular humana en citogenètica, malalties complexes i epidemiologia genètica.

Aquest màster inclou tots aquests temes de manera profunda i interrelacionada. Més del 50 % dels continguts s’imparteixen de manera aplicada als laboratoris propis d’osteologia, biologia molecular i informàtica.
 
Especialitats:

 • Antropologia Física i Forense
 • Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques

Sortides professionals

 • Laboratoris d’investigació
 • Laboratoris de diagnòstic en genètica humana
 • Laboratoris de diagnòstic en antropologia forense
 • Banc de sang
 • Museus
 • Empreses d’Antropologia i Arqueologia
 • Ensenyament
Consulteu el professorat del màster d'Antropologia Biològica
Més informació sobre el màster

Contacte UAB:
Cristina Santos
Correu electrònic: cristina.santos@uab.cat
Telèfon: 93 581 15 03

 

Interuniversitari

Centre: Facultat de Biocičncies
https://www.uab.cat/biociencies/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona.
Altres universitats participants:Universitat Autònoma de Barcelona.

Web del māster http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/antropologiabiologica/