Logopèdia

Bases de dades de Logopèdia

SpeechBITE
Dóna accés obert a un catàleg de bones intervencions i tractaments eficaços de la pràctica logopèdica. És una iniciativa de pràctica basada en l'evidència de la University of Sydney i la Speech Pathology Association of Australia. Els estudis que inclou la base de dades són revisions sistemàtiques, assajos clínics controlats i no controlats, i estudis de casos.

ASHAWire
Dóna accés a la recerca més actualitzada, discussions i idees de les publicacions de la ASHA i de les comunitats científiques especialitzades en els trastorns de la comunicació.

Phonetics: The Sounds of Spoken Language
Aquest web de la Universitat de Iowa proporciona una comprensió completa de com es formen cadascun dels sons de parla en anglès, espanyol i alemany americans. Inclou animacions, vídeos i mostres d’àudio que descriuen les característiques essencials de cadascuna de les consonants i vocals d’aquests idiomes. Sounds of Speech és especialment útil per als estudiants que estudien anglès com a segona llengua.

 

ÍndDICEs CSIC
Portal del CSIC que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles. Inclou l'antiga base de dades ISOC, especialitzada en Humanitats i Ciències Socials.

Pubmed
Servei de la National Library of Medicine (localitzat al National Institutes of Health (NIH), que dóna accés a MEDLINE i a altres revistes sobre ciències de la vida, amb enllaços a altres bases de dades i a articles en text complet.

Scopus
Base de dades multidisciplinar produïda per Elsevier que recull gairebé 14.000 publicacions d'unes 4.000 editorials internacionals. Inclou referències de revistes, publicacions comercials, llibres, recursos web i patents. Ofereix serveis de valor afegit: creació d’alertes bibliogràfiques, consulta de factor d’impacte, índex H, etc. Dóna accés a resums des de 1966 i a referències completes des de 1995.

Web of Science
Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa Clarivate Analytics que permet la consulta d’un conjunt de bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques de caràcter multidisciplinar. Permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, etc.)