Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 99 40
2019 121 40
2018 105 40
2017 143 40
2016 118 40
2015 105 40
2014 82 50
2013 106 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 98,59% 98,54%
2018 98,5% 98,44%
2017 93,17% 94,82%
2016 91,21% 92,88%
2015 96,46% 96,41%
2014 94,18% 94,15%
2013 98,23% 98,23%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats