Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 34 40
2019 50 40
2018 53 40
2017 40 40
2016 50 40
2015 39 40
2014 30 40
2013 26 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 97,77% 97,8%
2018 94,68% 96,85%
2017 93,33% 95,08%
2016 93,41% 95,34%
2015 88,77% 90,83%
2014 96,01% 97,6%
2013 97,05% 97,05%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats