Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 43 0 *
2017 51 35
2016 68 60
2015 73 60
2014 52 60
2013 62 60
2012 84 60
2011 103 60
2010 114 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 85,64% 88,27%
2016 89,36% 90,05%
2015 92,47% 92,46%
2014 94,83% 96,5%
2013 89,5% 92,24%
2012 90,77% 91,57%
2011 96,35% 96,89%
2010 93,1% 93,1%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats