Grau en Infermeria (escoles adscrites)

Pràctiques

Gimbernat: centres assistencials públics i privats, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris, centres geriàtrics i ajuntaments.

EUI de Sant Pau: els 81 crèdits de la matèria Pràcticum estan distribuïts en 8 assignatures (2 de 6 ECTS, 4 de 9 ECTS, 1 de 12 ECTS i el Pràcticum final de 21 ECTS). A més, s'ha de cursar una assignatura de 12 ECTS de Pràctiques Externes oferta als itineraris, de tal manera que en total es cursen 93 ECTS de pràctiques, equivalents a 2.325 hores. Les pràctiques clíniques es fan en centres hospitalaris (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Fundació Puigvert), centres d'atenció primària (Sabadell i Barcelona) i centres geriàtrics i sociosanitaris. Hi ha un infermer/a de referència per cada estudiant.


EUIT - Terrassa: el Pràcticum I (9 ECTS) i el Pràcticum IV (9 ECTS) es fan al centre amb simulació a l'aula, en tallers en grups reduïts.Pràcticum II (13 ECTS): 4 setmanes en unitats d'hospitalització de centres hospitalaris i 4 setmanes en centres d'atenció primària (consulta d'adults). Pràcticum III (29 ECTS): 8 setmanes en centres hospitalaris en unitats d'hospitalització, semiintensius i urgències nivell II, i 6 setmanes en unitats de pediatria hospitalària i serveis de pediatria de centres d'atenció primària. Pràcticum V (21 ECTS): 6 setmanes en centres hospitalaris, en unitats especialitzades en crítics, com ara l'UCI, les urgències, les unitats de pal·liatius i altres serveis específics, i 6 setmanes en serveis de salut comunitària i centres d'atenció primària en programes orientats a la comunitat.