Pla d'estudis Grau en Arqueologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Arqueologia

Horaris

Un sol torn de matí i tarda.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatives Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs     54
Totals 60 108 66 6  

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Arqueologia Prehistòrica
Menció en Arqueologia Clàssica
Menció en Història Antiga
Menció en Història Medieval

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Introducció a l'Arqueologia
 • Prehistòria I: Orígens Humans
 • Història Antiga
 • Prehistoria II: de les Primeres Societats Camperoles a les Primeres Societats Estatals
 • Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
 • Lectura de la Imatge Artística
 • Grans Temes de la Filosofia
 • Història Medieval
 • Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material
 • Mètodes i Tècniques per a l'Arqueologia Històrica
 • Expressió Escrita 
 • Arqueologia Clàssica
 • Arqueologia Medieval
 • Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica
 • Arqueologia Hispànica
 • Teoria Social, Econòmica i Política en Arqueologia 
 • Gestió i Difusió de l'Arqueologia
 • Història del Mediterrani en l'Antiguitat
 • El Mediterrani en la Prehistòria
 • Introducció a la Cartografia
3r curs 4t curs
 • Anàlisi dels Artefactes
 • Bioarqueologia
 • Paisatge i Territori
 • Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana
 • Arqueologia Quantitativa
 • Anàlisi i Estudi dels Materials Arqueològics
 • Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme
 • Corrents Teòrics en Arqueologia 
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

3r i 4t cursos os
 • Història Contemporània
 • Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, Euskera, Gallec o Romanès) (*)
 • Pràctiques Externes 
 • Ciència i Tècnica a l'Època Moderna 
 • Ciència i Tècnica a l'Època Contemporània

(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari:

Menció en Arqueologia Prehistòrica  Menció en Arqueologia Clàssica
 • Arqueologia de les Societats Caçadores - Recol·lectores
 • Arqueologia de les Primeres Societats Agrícoles
 • Arqueologia de les Societats Complexes
 • Arqueologia dels Orígens de l'Estat
 • Prehistòria de Catalunya
 • Arqueologia d'Amèrica
 • Arqueologia de les Dones
 • Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Arqueologia Grega
 • Arqueologia Romana
 • Protohistòria del Mediterrani
 • Recursos Instrumentals per a l'Arqueologia Clàssica
 • Epigrafia i Numismàtica
 • Instruments per als estudis Clàssics
 • Art Romà
 • Sistemes d'Informació Geogràfica
Menció en Història Antiga Menció en Història Medieval
 • Història de la Religió i del Pensament en l'Antiguitat
 • Història Antiga de la Península Ibèrica
 • Història Social i Econòmica de l'Antiguitat
 • Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat
 • Història Antiga de Catalunya
 • Història i Gènere a l'Antiguitat
 • Instruments per als Estudis Clàssics
 • Textos Llatins
 • Història i Civilització d'Egipte
 • Arqueologia Medieval Hispànica
 • Arqueologia del Territori Medieval
 • Els Regnes Hispànics Medievals i Al-Andalus
 • Història Medieval de Catalunya
 • Història de les Dones a l'Edat Mitja
 • La Formació d'Europa (s. V-XI)
 • L'Època del Gòtic (s. XII - XV)
 • Llatí Medieval

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.