Pla d'estudis Grau en Arqueologia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

La guia docent de l'assignatura amb codi 100372 es pot consultar a la pestanya de guies docents del grau en Ciències de l'Antiguitat.

1r curs

 100219 - Grans temes de la filosofia

 100722 - Història Antiga

 100014 - Història Medieval

 106093 - Història Moderna i Contemporània: Textos i Cultura Material

 100010 - Introducció a l'Antropologia Social i Cultural

 100720 - Introducció a l'Arqueologia

 100276 - Lectura de la Imatge Artística

 100712 - Mètodes i Tècniques per a l'Arqueologia Històrica

 106091 - Prehistòria I: Orígens Humans

 106092 - Prehistòria II: de les Primeres Societats Camperoles a les Primeres Societats Estatals

2n curs

 100018 - Expressió Escrita Llengua Catalana

 100019 - Expressió Escrita Llengua Espanyola

 100412 - Arqueologia Clàssica

 100742 - Arqueologia Hispànica

 100741 - Arqueologia Medieval

 100739 - El Mediterrani en la Prehistòria

 100743 - Gestió i Difusió de l'Arqueologia

 100389 - Història del Mediterrani en l'Antiguitat (2022-23)

 100738 - Introducció a la Cartografia

 100713 - Mètodes i Tècniques de Camp en Arqueologia Prehistòrica

 100724 - Teoria Social, Econòmica i Política en Arqueologia

3r curs

 100717 - Anàlisi dels Artefactes

 100716 - Anàlisi i Estudi dels Materials Arqueològics

 100331 - Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana

 100737 - Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme

 100715 - Arqueologia Quantitativa

 100714 - Bioarqueologia

 100725 - Corrents Teòrics en Arqueologia (2022-23)

 100736 - Paisatge i Territori

4t curs

 100723 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100731 - Arqueologia d'Amèrica (2022-23)

 100379 - Arqueologia de les Dones (2022-23)

 100730 - Arqueologia de les Primeres Societats Agrícoles (2022-23)

 100729 - Arqueologia de les Societats Caçadores Recol·Lectores

 100728 - Arqueologia de les Societats Complexes

 100330 - Arqueologia del Territori Medieval

 100727 - Arqueologia dels Orígens de l'Estat

 100734 - Arqueologia Grega

 100733 - Arqueologia Romana

 100426 - Art Romà

 103985 - Ciència i Tècnica a l'Època Moderna

 100357 - Els Regnes Hispànics Medievals i Al-Àndalus

 100382 - Epigrafia i Numismàtica (2022-23)

 100355 - Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat (2022-23)

 100351 - Història Antiga de Catalunya

 100006 - Història Contemporània

 100325 - Història de la Religió i del Pensament en l'Antiguitat (2022-23)

 100368 - Història de les Dones a l'Edat Mitjana (2022-23)

 104209 - Història i Civilització D'egipte

 100369 - Història i Gènere a l'Antiguitat

 100352 - Història Medieval de Catalunya

 100339 - Història Social i Econòmica de l'Antiguitat

 100038 - Idioma modern I (alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma modern I (èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100044 - Idioma modern I (grec modern)

 100039 - Idioma modern I (Italià)

 100042 - Idioma modern I (portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma modern II (alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma modern II (èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100053 - Idioma modern II (grec modern)

 100048 - Idioma modern II (Italià)

 100051 - Idioma modern II (portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 100405 - Instruments per als estudis clàssics (2022-23)

 100360 - L'Època del Gòtic. Segles XII-XV (2022-23)

 100361 - La Formació d'Europa. Segles V-XI

 100332 - Llatí Medieval

 100718 - Pràctiques Externes

 100380 - Prehistòria de Catalunya (2022-23)

 100732 - Protohistòria del Mediterrani

 100726 - Recursos Instrumentals per a l'Arqueologia Clàssica

 100735 - Sistemes d'Informació Geogràfica

 100372 - Textos Llatins