Pla d'estudis Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Fira virtual de graus UAB

Divendres 19 i dissabte 20 de març. Apunta't a la fira virtual de graus de la UAB: fem sessions informatives amb les professores i els professors i amb estudiants del grau que t'interessa.

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 101592 - Cartografia

 101624 - Economia

 101586 - Estadística

 101591 - Estudi de cas: tècniques en geografia

 100018 - Expressió Escrita Llengua Catalana

 100019 - Expressió Escrita Llengua Espanyola

 101590 - Geografia física

 100009 - Geografia humana

 101589 - Geografia regional

 100218 - Grans temes de la història

 100010 - Introducció a l’Antropologia Social i Cultural

2n curs

 101616 - Clima i aigües

 101582 - Demografia

 101609 - Geografia d'Espanya

 101610 - Geografia de catalunya

 101581 - Geografia econòmica

 101580 - Geografia rural

 101579 - Geografia social i cultural

 101578 - Geografia urbana

 101615 - Geomorfologia

 100735 - Sistemes d'Informació Geogràfica

3r curs

 101623 - Anàlisi espacial i models

 101617 - Biogeografia

 101622 - Diagnosi i planificació ambiental

 101608 - Geografia d'Europa

 101614 - Metodologia de la recerca en ciències socials

 101621 - Ordenació del territori

 101613 - Pensament geogràfic

 101598 - Sistemes d'informació geogràfica aplicats

4t curs

 101620 - Treball de fi de grau

Optatives

 101618 - Demografia local i regional

 101601 - Desenvolupament local i territori

 101595 - Dinàmiques territorials i del paisatge

 100081 - Geografia de la ciutat contemporània

 101627 - Geografia de la muntanya

 101587 - Geografia del canvi global

 101626 - Geografia del litoral

 101607 - Geografia del turisme

 101588 - Geografia dels recursos hídrics

 101606 - Geografia humana aplicada

 101597 - Geografia i gènere

 101625 - Geografia regional del món

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma modern I (anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma modern I (francès)

 100041 - Idioma Modern I (Gallec)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma modern II (anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma modern II (francès)

 100050 - Idioma Modern II (Gallec)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 101604 - Migracions i societat (2019-20)

 101599 - Mobilitat i transport

 101585 - Models de planificació territorial

 101594 - Planificació del medi físic

 101593 - Pràctiques externes

 101611 - Teledetecció i fotointerpretació