Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101259 - Antropologia i intervenció sociocultural  CAT ESP ENG

101279 - Aproximació etnogràfica a la diversitat cultural  CAT ESP ENG

101278 - Conceptes bàsics. Perspectives antropològiques sobre diferència i desigualtat  CAT ESP ENG

101258 - Cultura, natura i desenvolupament  CAT ESP ENG

100018 - Expressió escrita llengua catalana  CAT(2018-19)

100019 - Expressió escrita llengua espanyola  CAT ESP ENG

100219 - Grans temes de la filosofia  CAT ESP ENG

100218 - Grans temes de la història  CAT ESP ENG

101275 - Introducció a la sociologia  CAT ESP ENG

101277 - Textos i audiovisuals etnogràfics  CAT ESP ENG

100333 - Visions geogràfiques del món  CAT ESP ENG

2n curs

101269 - Antropologia de la religió, el simbolisme i el ritual  CAT ESP ENG

101268 - Antropologia del parentesc  CAT ESP ENG

101267 - Antropologia econòmica  CAT ESP ENG

101266 - Antropologia política  CAT ESP ENG

101264 - Epistemologia i mètodes de recerca en antropologia social i cultural  CAT ESP ENG

105764 - Història de l'Antropologia I: dels Antecedents a Boas  CAT ESP ENG

105765 - Història de l'Antropologia II: de les Escoles Clàssiques al Postmodernisme  CAT ESP ENG

101263 - Pràctiques de camp en antropologia social i cultural I  CAT ESP ENG

3r curs

101249 - Anàlisi antropològica del món contemporani  CAT ESP ENG

101253 - Antropologia de l'educació  CAT ESP ENG

101243 - Antropologia dels pobles d'Espanya  CAT ESP ENG

101252 - Antropologia dels sistemes de sexe/gènere  CAT ESP ENG

101262 - Pràctiques de camp en antropologia social i cultural II  CAT ESP ENG

101261 - Recursos instrumentals per a la recerca en antropologia  CAT ESP ENG

101260 - Tècniques de recerca en antropologia social i cultural  CAT ESP ENG

4t curs

101280 - Treball de final de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101251 - Antropologia històrica  CAT ESP ENG

101273 - Coneixement local i gestió de recursos naturals  CAT ESP ENG

101582 - Demografia  CAT ESP ENG

101271 - Ecologia humana  CAT ESP ENG

101248 - Entorn, espai i habitatge  CAT ESP ENG

101247 - Etnografia escolar  CAT(2018-19)

100038 - Idioma modern I (alemany)  CAT ESP ENG

100036 - Idioma modern I (anglès)  CAT ESP ENG

100040 - Idioma modern I (èuscar)  CAT ESP ENG

100037 - Idioma modern I (francès)  CAT ESP ENG

100041 - Idioma modern I (gallec)  CAT ESP ENG

100044 - Idioma modern I (grec modern)  CAT ESP ENG

100039 - Idioma modern I (Italià)  CAT ESP ENG

100042 - Idioma modern I (portuguès)  CAT(2018-19)

104088 - Idioma modern I (romanès)  CAT ESP ENG

100047 - Idioma modern II (alemany)  CAT ESP ENG

100045 - Idioma modern II (anglès)  CAT ESP ENG

100049 - Idioma modern II (èuscar)  CAT ESP ENG

100046 - Idioma modern II (francès)  CAT ESP ENG

100050 - Idioma modern II (gallec)  CAT ESP ENG

100053 - Idioma modern II (grec modern)  CAT ESP ENG

100048 - Idioma modern II (Italià)  CAT ESP ENG

100051 - Idioma modern II (portuguès)  CAT(2018-19)

104089 - Idioma modern II (romanès)  CAT ESP ENG

101246 - Migracions i relacions interculturals  CAT(2018-19)

101245 - Noves formes de família i nous grups domèstics  CAT ESP ENG

101244 - Persona, cos, salut i gènere  CAT ESP ENG

101265 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

101255 - Seminari d'aplicacions de l'antropologia i anàlisi de polítiques d'intervenció social  CAT ESP ENG

101240 - Seminari de lectures etnogràfiques  CAT ESP ENG

101254 - Seminari de pràctiques externes  CAT ESP ENG

101257 - Seminari de teoria crítica i pensament antropològic  CAT ESP ENG

101256 - Seminari de teories i recerques antropològiques avançades  CAT ESP ENG