Grau en Infermeria (escoles adscrites)

Programes de mobilitat

EUI de Sant Pau:
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Universitat Mikkeli de Finlàndia.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Universitat de La Laguna i Universitat de les Illes Balears.
Programa Propi de la UAB amb la Universitat Unilasalle de Canoas (Brasil).
Programa Propi de l'EUIamb l'IFSI Hôpitaux de Léman (França).

EUI Gimbernat:
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Estònia, Itàlia, Noruega, Portugal, Finlàndia i Regne Unit.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Universitat de La Rioja.
Programa Propi de la UAB amb la Universitat Autònoma de Xile, la Universitat Sud-colombian i la Universitat d'Uruguai.

EUIT de Terrassa:
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): França, Itàlia i Portugal.
Intercanvis amb universitats de l'Esta espanyol (Sicue): Vitòria.
Programa Propi de la UAB: Brasil.