Matrícula Grau en Arqueologia

Canvi d’estudis universitaris espanyols

Matrícula: La data de matrícula es comunicarà des de la Gestió Académica del centre.
La matrícula està condicionada al fet que ens hagi arribat el certificat acadèmic oficial de la universitat d'origen amb totes les qualificacions i convocatòries, si s'escau.

Per a més informació: 93 581 17 58