Informació general

Sortides professionals

El graduat assoleix el coneixement expert de la llengua, literatura i cultura de l’itinerari que esculli,  la qual cosa li facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l’ensenyament de llengües, la recerca, el món editorial, la crítica literària, l’assessorament lingüístic, la mediació i la gestió cultural, etc.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat