Grau d'Estudis de Francès i de Clàssiques

A partir del curs 2016-2017 aquests estudis no oferiran noves places d'accés a primer

Informació general

Sortides professionals

El futur graduat obté una formació sòlida  en llengua, literatura i cultura francesa i clàssica. D'aquesta manera, reuneix el coneixement expert de la llengua francesa amb el de les llengües clàssiques, la qual cosa li facilita la seva inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l'ensenyament del francès i de les llengües clàssiques, la mediació cultural i l'accés a professions altament qualificades en el món empresarial, les relacionades amb l'activitat turística i d'intercanvi cultural, etc.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat