Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria Mecànica

Esdevindràs un enginyer o enginyera que desenvolupa productes intel·ligents aplicant l’electrònica, l’automatització i la mecànica, amb el focus en la indústria 4.0

Informació general

Com a enginyer participaràs en el disseny i fabricació de productes intel·ligents, fent la tria dels components i sistemes electrònics, la programació d’aquests sistemes i el seu manteniment, i t’especialitzaràs en la fabricació, coneixent i seleccionant els materials òptims, planificant la fabricació i controlant la qualitat del producte obtingut considerant, a la vegada, el seu impacte mediambiental. Tot aquest procés el duràs a terme amb eines avançades de simulació de circuits, dibuix 3D assistit per ordinador, simulacions numèriques i simulacions de processos de fabricació (CAM). També tindràs la capacitat d’organitzar i dirigir la producció d’una empresa i l’àrea tècnica comercial, i a més tindràs reconegudes les atribucions professionals de l’enginyeria tècnica industrial.

A l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià t’acompanyarem en el camí d’esdevenir enginyer o enginyera amb el nostre estil «Engineering by doing», que es fonamenta en l’aprenentatge basat en competències, i que s’aplica donant un pes destacat a les activitats actives, sobretot al desenvolupament de projectes integrats en equip i de pràctiques en empresa amb un aprenentatge significatiu.

Sortides professionals

El grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica proporciona la formació necessària per a l’aplicació dels dispositius electrònics i microelectrònics en l’automatització dels processos productius treballant, entre d’altres, amb microprocessadors, instruments electrònics, autòmats i robots.

D’altra banda, el grau en Enginyeria Mecànica permet a les persones titulades inserir-se en sectors de gran importància de l’enginyeria industrial, com ara la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l’automoció.

És per això que els enginyers amb aquestes dues titulacions són capaços d’assumir el disseny, el muntatge, la fabricació, la producció, la posada en marxa i la planificació de sistemes, projectes, control de qualitat i comercialització de productes, processos i maquinària en sectors que integrin mecànica, electrònica, informàtica i automàtica, com per exemple les pròtesis biomecàniques, la indústria de l’automoció, l’aeronàutica, la robòtica, la mecànica de precisió, els processos automatitzats, la superconductivitat, etc.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Beques

Consulta les beques de col·laboració i d'ajut a l'estudi de la Fundació Rinaldi aquí.

Qualitat