Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria Mecànica

Presentació

La doble titulació de grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i d'Enginyeria Mecànica es cursa a l'EU Salesiana de Sarrià, a Barcelona. Durant la doble titulació, l'estudiant desenvolupa les competències generals de l'enginyeria industrial durant els dos primers cursos, i de l'especialitat de mecànica i electrònica industrial i automàtica els darrers cursos i de manera conjunta. Així es potencia un perfil integral de l'enginyer o enginyera en aquestes àrees de coneixement.

La formació abasta àmbits tradicionals i emergents com l'automatització, la informàtica industrial, les comunicacions industrials, la robòtica, el disseny integral de components i conjunts mecànics i els mètodes de fabricació, sempre respectant criteris mediambientals.

La UAB orienta la formació dels enginyers en sentit pràctic, perquè adquireixin unes competències excel·lents per a l'exercici de la professió, en àmbits molt diversos en tots els camps empresarials.

Dels estudis a l'EUSS en cal destacar el seguiment personalitzat dels alumnes a través de la tutoria universitària, i el fet que els estudis es complementen amb un gran nombre de pràctiques en els laboratoris, proveïts d'equipaments didàctics i alhora professionals. Així mateix, l'alumnat disposa del programari més actual i estès, i amb llicències de programari específic per a cada estudiant amb accés universal, fins i tot des de casa. També es mantenen convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi per a la formació de l'alumnat. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes gaudeixen d'una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat que els permet adquirir i consolidar competències.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb les característiques següents:

  • Interès per les matemàtiques i la física.
  • Coneixement d’informàtica.
  • Facilitat per al càlcul.
  • Sentit pràctic, de l’organització i del mètode.
  • Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
  • Visió espacial i atenció al detall.
  • Bona habilitat manual.
  • Interès per la recerca.
  • Coneixements d’anglès.

S’aconsella tenir un bon nivell de matemàtiques i de física.
 

Sortides professionals

El grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica proporciona la formació necessària per a l’aplicació dels dispositius electrònics i microelectrònics en l’automatització dels processos productius treballant, entre d’altres, amb microprocessadors, instruments electrònics, autòmats i robots.

D’altra banda, el grau en Enginyeria Mecànica permet a les persones titulades inserir-se en sectors de gran importància de l’enginyeria industrial, com ara la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l’automoció.

És per això que els enginyers amb aquestes dues titulacions són capaços d’assumir el disseny, el muntatge, la fabricació, la producció, la posada en marxa i la planificació de sistemes, projectes, control de qualitat i comercialització de productes, processos i maquinària en sectors que integrin mecànica, electrònica, informàtica i automàtica, com per exemple les pròtesis biomecàniques, la indústria de l’automoció, l’aeronàutica, la robòtica, la mecànica de precisió, els processos automatitzats, la superconductivitat, etc.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadors:
Miquel Àngel Amer Boixareu
Ignasi Florensa Ferrando

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial i orientació

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 2018-2019

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit)
http://www.euss.es/
Codi de preinscripció: 21112
20 places
Nombre de crèdits: 331
Durada: 5 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 112,07 euros
Beques específiques: Beques pròpies de la Fundació Rinaldi. (consulteu

http://www.euss.es/beques).

Inici de classes: Setmana presemestral (només alumnes nous): 10/09/2018
Inici de curs (tots): 17/09/2018
Presencial
Període lectiu: Semestral
Règim d’estudi: Temps complet. Possiblitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i graduat/da en Enginyeria Mecànica
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició