Presentació

El grau en Enginyeria Elèctrica ofereix una panoràmica molt extensa d'aquest àmbit científic i professional en àrees tradicionals (mecànica, materials, tèrmica, electricitat industrial i electrònica, entre altres) i en àrees emergents com ara sistemes basats en energies renovables, sistemes domòtics i eficiència energètica.

Impartit a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, adscrita a la UAB, el títol de grau en Enginyeria Elèctrica pretén proporcionar als estudiants els coneixements, habilitats i actituds necessaris per a la generació, distribució, control, protecció i adaptació de l'energia elèctrica a l'activitat industrial i domèstica. Aquests titulats també han de cobrir camps emergents com la tracció elèctrica i les energies alternatives i la generació d'energia elèctrica en sistemes eòlics i fotovoltaics, àrees amb una important expansió en els darrers anys i una progressió futura cada vegada més àmplia. L'alumnat disposa d'un seguiment personalitzat en el progrés dels seus estudis i de professorat vinculat al món professional.

Els estudis inclouen un gran nombre de pràctiques en laboratoris, amb equipaments didàctics d'última generació i programes de disseny i simulació diversos. També es mantenen convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi per a la formació de l'alumnat. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes fan una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat i acaben adquirint i consolidant competències. 

Pel que fa a les sortides professionals, la titulació té un índex d’atur pràcticament nul entre els graduats, amb una mitjana de temps d’ocupació de tres mesos, des que es finalitzen els estudis fins a trobar feina.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Interès per les matemàtiques i la física.
 • Coneixements d'informàtica.
 • Facilitat per al càlcul.
 • Sentit pràctic, de l'organització i del mètode.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Visió espacial i atenció al detall.
 • Bona habilitat manual.
 • Interès per la investigació.
 • Coneixements d'anglès.
S'aconsella tenir un bon nivell de matemàtiques, física i química.

Sortides professionals

El sector elèctric demanda titulats per a les grans empreses de generació, transport i distribució d'energia elèctrica. També existeix una important demanda empresarial d'enginyers elèctrics en els camps de disseny i construcció d'equips elèctrics i instal·lacions elèctriques i el seu manteniment, així com equips de protecció i maniobra de tot tipus d'instal·lacions, il·luminació, disseny i desenvolupament de dispositius i aplicacions, gestió de la contractació i compres, etc.
Les tasques més habituals dels titulats són:

 • Planificació i gestió de la generació, el transport i la distribució de l'electricitat.
 • Direcció de projectes d'instal·lacions elèctriques.
 • Disseny i control de màquines elèctriques i accionaments elèctrics.
 • Disseny, producció i inspecció de material elèctric i cables.
 • Direcció de projectes d'il·luminació.
 • Peritatges, certificacions i inspeccions d'instal·lacions elèctriques.
 • Disseny i instal·lació de sistemes de climatització.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador:
José Víctor Gallardo Espinal

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial i orientació

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Torn de matí: 1r i 2n curs
Torn de tarda: tots els cursos
Horaris especials per a alumnes que treballen

Calendari acadèmic 2018-2019

Horaris de les pràctiques

L'horari de pràctiques està totalment integrat en l'horari docent.

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (centre adscrit)
http://www.euss.es/
Campus de Barcelona
Codi de preinscripció: 21023
40 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 112,07 euros
Beques específiques: Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

Inici de classes: Setmana presemestral (només alumnes nous): 10/09/2018
Inici de curs (tots): 17/09/2018
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet. Possibilitat de via lenta.
Títol que s'obté: graduat/da en Enginyeria Elèctrica
Enginyeries

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició