Grau en Enginyeria Elèctrica

A partir del curs 2019-2020 aquests estudis no oferiran noves places d'accés a primer

Sortides professionals

El sector elèctric demanda titulats per a les grans empreses de generació, transport i distribució d'energia elèctrica. També existeix una important demanda empresarial d'enginyers elèctrics en els camps de disseny i construcció d'equips elèctrics i instal·lacions elèctriques i el seu manteniment, així com equips de protecció i maniobra de tot tipus d'instal·lacions, il·luminació, disseny i desenvolupament de dispositius i aplicacions, gestió de la contractació i compres, etc.
Les tasques més habituals dels titulats són:

  • Planificació i gestió de la generació, el transport i la distribució de l'electricitat.
  • Direcció de projectes d'instal·lacions elèctriques.
  • Disseny i control de màquines elèctriques i accionaments elèctrics.
  • Disseny, producció i inspecció de material elèctric i cables.
  • Direcció de projectes d'il·luminació.
  • Peritatges, certificacions i inspeccions d'instal·lacions elèctriques.
  • Disseny i instal·lació de sistemes de climatització.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat