Máster oficial en Dirección de Centros para la Innovación Educativa

¿Quieres hacer un máster que te ayude a construir una escuela ética, responsable y con capacidad innovadora y que además te permita avanzar en tu carrera profesional? ¡Éste es tu máster!

 

Plan de estudios Máster Oficial - Dirección de Centros para la Innovación Educativa

Guías docentes de los módulos

Descripción del máster

El màster de Direcció de centres per a la innovació educativa s'estructura en 6 mòduls obligatoris de 10 crèdits cadascun. En els cinc primers es desenvolupen temàtiques relacionades amb els components estàtics (models d'organització i plantejaments institucionals) i dinàmics (l'adreça, el lideratge i processos de gestió) de l'organització, fent referència tant a l'educació formal com no formal. L'últim mòdul es centra en l'elaboració de l'TFM on s'haurà d'elaborar i en la mesura del possible aplicar una proposta d'innovació i millora.

Els mòduls es realitzaran de forma consecutiva i no simultània. Cada mòdul té una durada aproximada d'unes quatre setmanes, un cop finalitzat un es s'iniciarà el posterior. A excepció de l'TFM que s'iniciarà en paral·lel entre els mòduls quatre i cinc. Els tres primers es realitzaran durant el primer semestre i els tres últims durant el segon.

Inicio de curso

15/10/2021

Horarios

Consulta aquí los horarios y contenido de los módulos
 

Estructura del plan de estudios

 

 
Carácter Créditos
Obligatorios 50
Trabajo de Fin de Máster 10
TOTAL 60
 

 

Denominación del módulo Créditos Carácter
El Cambio y la Innovación. La Vinculación con el Entorno 10 OB
El Liderazgo 10 OB
Estructuras y Dinámicas Organizativas 10 OB
Los Centros de Formación como Organizaciones 10 OB
Los Planteamientos Institucionales 10 OB
Trabajo de Fin de Máster 10 OB

 

 

OB: Obligatorios

Información adicional del plan de estudios