Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 123 80
2019 140 80
2018 135 80
2017 203 80
2016 164 80
2015 171 80
2014 130 80
2013 115 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 97,12% 97,62%
2018 97,06% 98,66%
2017 91,15% 91,33%
2016 98,17% 98,48%
2015 95,9% 97,37%
2014 91,78% 93,7%
2013 86,08% 86,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats